Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Låter bilen stå

Indikator TEMA.7.1.11

Nyckeltalet visar andelen stockholmare som uppger att de oftast eller alltid låter bilen stå och färdas på annat sätt när det går.

Andel invånare som alltid eller oftast låter bilen stå och färdas på annat sätt när det går.

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2004.
Senaste värdet:
54 % (2013).
Utgångsvärde:
46 % (2004).

Kommentar

Denna fråga ställdes inte i 2016 års medborgarenkät, varför tidsserien i diagrammet bara sträcker sig till 2013.

Uppdaterad: 2019-05-23
Tema