Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Miljöanpassad körstil

Indikator TEMA.7.1.9

Indikatorn visar andelen stockholmare som uppger att de oftast eller alltid kör medvetet miljövänligt.

Andel invånare som alltid eller oftast kör medvetet miljövänligt

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2004.
Senaste värdet:
64 % (2013).
Utgångsvärde:
54 % (2004).

Kommentar

Denna fråga ställdes inte i 2016 års medborgarenkät, varför tidsserien i diagrammet bara sträcker sig till 2013.

Uppdaterad: 2019-05-23
Tema