Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tillgång till bil

Indikator TEMA.7.1.14

Fråga: Har du tillgång till någon bil som du kör?

Andel invånare som har tillgång till bil.

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Senaste värdet:
60 % (2016).
Utgångsvärde:
60 % (2016).

Kommentar

Totalt 60 procent av stadens invånarna har tillgång till bil, medan 40 procent inte har det. Hälften av invånarna har en egenägd bil, medan en mindre andel har tillgång till förmånsbil. Två procent har tillgång till bil från bilpool. Eftersom svarsalternativen har ändrats jämfört med föregående års enkät kan ingen jämförelse göras över tid.

Uppdaterad: 2019-10-30
Tema