Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Måluppföljning, omkomna i trafiken

Indikator TEMA.7.7.5

Stockholms 2020-mål om 40 % färre omkomna i trafiken var ett etappmål som innebar en målbild om högst 6 till 8 omkomna personer - beroende på om suicider och fallolyckor räknades med eller ej . Staden nådde detta mål under 2020, även om suicider och fallolyckor räknades med.

Majoriteten av de omkomna är oskyddade trafikanter, varav de allra flesta har varit fotgängare. Oskyddade trafikanter är de som inte färdas bakom ett skyddande hölje som t.ex. en bil kan erbjuda, dvs fotgängare och personer som färdats med cykel, moped eller MC.

Under 2020 omkom 4 personer i trafikrelaterade olyckor.

Majoriteten av de omkomna är män, de senaste tio åren har andelen varit 70 %. Det är självklart alltid tragiskt när människor mister livet i en trafikolycka, och särskilt i de fall det är ett barn som omkommit. Det förekommer, men är ovanligt. Under de senaste tio åren har fyra barn omkommit till följd av en trafikolycka i Stockholm, vilket motsvarar 4 % av samtliga omkomna.

Under de senaste åren har Trafikverket sett en nationell uppåtgående trend vad gäller antalet omkomna i alkohol- och drogrelaterade trafikolyckor. Andelen nykter trafik är nationellt sett hög i Sverige, men bland de som omkommer i trafiken kan många relateras till olyckor där alkohol och/eller droger förekommit*. Samma trend gäller även för Stockholm.

Här kan du läsa mer om uppföljningen av kommunfullmäktiges mål om omkomna i trafiken 2020.

Datakälla: STRADA (personer)
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2005.
Senaste värdet:
4 personer (2020).
Utgångsvärde:
10 personer (2005).
Målvärde:
7 personer (2020).

Kommentar

I statistiken ingår även ej officiell statistik, dvs. personer som omkommit i fallolyckor som fotgängare eller i en olycka som orsakats av suicid eller sjukdom. Siffrorna för antalet omkomna är statistiskt säkrade.

  • Formuleringen "där alkohol och/eller droger förekommit" behöver inte nödvändigtvis betyda att den avlidne i olyckan har brukat alkohol/droger, utan snarare att alkohol/droger på något sätt varit involverat i samband med tillfället.
Kontakt
Uppdaterad: 2021-07-02