Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Måluppföljning, omkomna i trafiken

Indikator TEMA.7.7.5

Stockholms 2020-mål om 40 % färre omkomna i trafiken är ett etappmål vilket innebär en målbild om högst 6 till 8 omkomna personer - beroende på om suicider och fallolyckor räknas med eller ej . Staden nådde detta mål under åren 2014- 2016 (även om suicider och fallolyckor räknades med). Räknas enbart dödsolyckor utan suicider och fallolyckor nåddes målet även 2019, men inte om de inkluderas.

Majoriteten av de omkomna är oskyddade trafikanter, varav de allra flesta har varit fotgängare. Oskyddade trafikanter är de som inte färdas bakom ett skyddande hölje som t.ex. en bil kan erbjuda, dvs fotgängare och personer som färdats med cykel, moped eller MC.

Under 2019 omkom 11 personer i trafikrelaterade olyckor. Sett som andel av samtliga dödsfall inom kommunen utgör trafikolyckorna en mycket liten del; 0,2 %. I likhet med trenden för de senaste tio åren var männen i majoriteten bland de omkomna.

Under de senaste åren har Trafikverket sett en nationell uppåtgående trend vad gäller antalet omkomna i alkohol- och drogrelaterade trafikolyckor. Andelen nykter trafik är nationellt sett hög i Sverige, men bland de som omkommer i trafiken kan många relateras till olyckor där alkohol och/eller droger förekommit*. Samma trend gäller även för Stockholm.

Det var ett stort åldersspann bland 2019 års förolyckade; yngst var ett barn på 14 år och äldst en 88-åring. Att barn omkommer i trafikolyckor är mycket tragiskt men också ovanligt. Under de senaste tio åren har fyra barn omkommit till följd av en trafikolycka, motsvarande 4 % av alla dödsolyckor.

Här kan du läsa mer om uppföljningen av kommunfullmäktiges mål om omkomna i trafiken 2020.

Datakälla: STRADA (personer)
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2005.
Senaste värdet:
11 personer (2019).
Utgångsvärde:
10 personer (2005).
Målvärde:
7 personer (2020).

Kommentar

I statistiken ingår även ej officiell statistik, dvs. personer som omkommit i fallolyckor som fotgängare eller i en olycka som orsakats av suicid eller sjukdom. Siffrorna för antalet omkomna är statistiskt säkrade.

  • Formuleringen "där alkohol och/eller droger förekommit" behöver inte nödvändigtvis betyda att den avlidne i olyckan har brukat alkohol/droger, utan snarare att alkohol/droger på något sätt varit involverat i samband med tillfället.
Kontakt
Uppdaterad: 2020-06-05