Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Badvattenklassificering totalt

Badstrand vid sjön Flaten
Flatenbadet. Foto: Stefan Bohlin
Indikator TEMA.3.4.1

Kvalitetsklasserna beräknas utifrån de senaste fyra årens badvattenprovtagning. Därför kan det ta tid innan försämringar eller förbättringar märks i klassificeringen.

Miljöförvaltningen tar regelbundet badprover vid strandbaden. Vid de större strandbaden finns två provtagningsplatser.

Klassificering baserad på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

Datakälla: Havs- och vattenmyndigheten
Senaste värdet:
73,0 % (2022).
Utgångsvärde:
83,3 % (2008).

Kommentar

Andelen badplatser som klassats med bra eller utmärkt kvalitet var oförändrad mellan år 2021 och år 2022. 27 av 37 provtagningsplatser (73 procent) hade bra eller utmärkt kvalitet.

Däremot har antalet badplatser med klassificeringen dålig kvalitet ökat från tre till sex. De som år 2022 klassats med dålig kvalitet var Maltesholmsbadet (östra), Smedsuddsbadet (östra), Sätra Strandbad (norra), Kanaaanbadet (östra), Långholmens strandbad samt Ängbybadet (östra).

Lilla Essingenbadet har varit stängt på grund av byggnationer i området och saknar klassificering år 2022.

Faktorer som kan påverka badvattnet negativt är kraftig nederbörd och föroreningar som rinner ner i vattnet med regnvatten. Vid mycket kraftigt regn förekommer så kallad bräddning av blandat dag- och avloppsvatten. En annan orsak som kan påverka badvattenkvaliteten är sjöfåglar som i större antal kan uppehålla sig på stadens badstränder under sommaren.