Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Badvattenkvalitet vid Stockholms strandbad

Person som dyker från en klippa
Långholmens klippbad vid Riddarfjärden. Foto Henrik Trygg
Indikator TEMA.3.4.3

Badvattnet vid stadens 31 officiella strandbad kontrolleras regelbundet av Miljöförvaltningen eller av konsult upphandlad av stadsdelsförvaltningarna. 24 av Stockholms strandbad klassas som EU-bad på grund av att de i genomsnitt har fler än 200 badande per dag.

Två olika typer av bakterier analyseras. Dessa indikerar om det skett någon form av förorening av vattnet, till exempel ett avloppsutsläpp. Utifrån bakteriehalt klassas vattnet som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Diagrammet visar andelen tjänliga prov totalt och per badplats.

Andel badvattenprov utan anmärkning (årsvärden).

Datakälla: Miljöförvaltningen
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2000.
Senaste värdet:
74 % (2020).
Utgångsvärde:
83 % (2000).
Målvärde:
90 % (2019).

Kommentar

Sommaren 2020 togs drygt 300 badvattenprover. Av dessa var 74 procent tjänliga, 21 procent tjänliga med anmärkning och 6 procent otjänliga. Generellt sett är badvattnet ur hygienisk synpunkt av god kvalitet vid Stockholms strandbad. Dock har andelen tjänliga prov minskat jämfört med tidigare år.

En del avvikelser förekommer från år till år beroende på väderleken under badsäsongen och badplatsens läge. Mycket nederbörd och föroreningar som rinner ner i vattnet med regnvatten kan påverka badvattenkvaliteten negativt. Vid mycket kraftigt regn sker så kallad bräddning av blandat dag- och avloppsvatten. Vid ett antal strandbad finns bräddavloppen i närheten av stranden. En annan orsak som kan påverka badvattenkvaliteten är sjöfåglar som i större antal kan uppehålla sig på stadens badstränder under sommaren.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Mer än 90% utan anmärkning

>90 %

1

 Mer än 80% utan anmärkning

80–90 %

2

 Mer än 70% utan anmärkning

70–80 %

3

 Mindre än 70% utan anmärkning

<70 %