Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Upplevd badvattenkvalitet, strandbad

Indikator TEMA.3.4.5

Nyckeltalet visar andel stockholmarna som upplever att badvattenkvaliteten vid Stockholms stads strandbad är mycket eller ganska bra.

Andel invånare som tycker att badvattenkvaliteten vid Stockholms stads strandbad är mycket eller ganska bra.

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2007.
Senaste värdet:
44 % (2013).
Utgångsvärde:
33 % (2007).

Kommentar

Denna fråga ställdes inte i 2016 års medborgarenkät, varför tidsserien i diagrammet bara sträcker sig till 2013.

Uppdaterad: 2020-06-22
Tema