Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Temperatur i ytvatten

Indikator TEMA.3.5.7.13

Ytvattentemperaturen styrs av flera parametrar så som lufttemperatur, solinstrålning och övriga väderförhållanden. Ytvattentemperaturen kan påverka faktorer som primärproduktion, men även indikera klimatförändring. Primärproduktion är tillväxten av växtplankton, makrofyter och andra vattenlevande kärlväxter.

Ytvattentemperatur kan också påverka hur stark skiktningen i djupare sjöar blir, vilket i sin tur påverkar omblandningen av vattnet. Starkare skiktning vid höga ytvattentemperaturer kan exempelvis leda till sämre syresättning av bottenvattnet, och därmed leda till syrebrist. Varmt vatten håller också syre sämre än svalare vatten, samt tillåter snabbare metaboliska processer. Detta innebär att nedbrytning kan ske fortare, vilket också kräver mer syre.

Ökade ytvattentemperaturer kan även förlänga växtplanktonsäsongen, vilket skapar högre primärproduktion. Detta är dock framför allt viktigt under våren. Högre temperaturer kan också påverka artsammansättningen av växtplankton.

Ytvattentemperatur i augusti, mätt i °C.

Rad-id Mätområde Datum Värde (°C)

0

Bällstaviken

1981

20,1

1

Bällstaviken

1982

23,2

2

Bällstaviken

1983

19,6

3

Bällstaviken

1985

19,3

4

Bällstaviken

1987

17,2

5

Bällstaviken

1988

17,5

6

Bällstaviken

1989

18,7

7

Bällstaviken

1990

21,1

8

Bällstaviken

1991

18,6

9

Bällstaviken

1992

18,1

10

Bällstaviken

1993

15,9

11

Bällstaviken

1994

18,6

12

Bällstaviken

1995

21,4

13

Bällstaviken

1996

21,9

14

Bällstaviken

1997

23,1

15

Bällstaviken

1998

18,4

16

Bällstaviken

1999

17,6

17

Bällstaviken

2000

18,6

18

Bällstaviken

2001

19,7

19

Bällstaviken

2002

23,4

20

Bällstaviken

2003

21,2

21

Bällstaviken

2004

20,7

22

Bällstaviken

2005

20,3

23

Bällstaviken

2006

20,2

24

Bällstaviken

2007

19,8

25

Bällstaviken

2008

19,2

26

Bällstaviken

2009

20,7

27

Bällstaviken

2010

20,1

28

Bällstaviken

2011

20,4

29

Bällstaviken

2012

20,0

30

Bällstaviken

2013

21,8

31

Bällstaviken

2014

23,1

32

Bällstaviken

2015

20,6

33

Bällstaviken

2016

18,7

34

Bällstaviken

2017

20,5

35

Bällstaviken

2018

21,0

36

Drevviken

1970

19,2

37

Drevviken

1971

21,6

38

Drevviken

1973

20,0

39

Drevviken

1975

22,6

40

Drevviken

1976

21,3

41

Drevviken

1977

18,6

42

Drevviken

1978

19,2

43

Drevviken

1979

19,6

44

Drevviken

1980

19,5

45

Drevviken

1981

20,2

46

Drevviken

1982

17,5

47

Drevviken

1983

21,2

48

Drevviken

1984

19,3

49

Drevviken

1985

18,7

50

Drevviken

1986

17,2

51

Drevviken

1987

17,4

52

Drevviken

1988

17,9

53

Drevviken

1989

18,2

54

Drevviken

1990

19,7

55

Drevviken

1991

19,7

56

Drevviken

1992

17,5

57

Drevviken

1993

16,9

58

Drevviken

1994

20,0

59

Drevviken

1995

20,7

60

Drevviken

1996

22,0

61

Drevviken

1997

23,0

62

Drevviken

1998

19,2

63

Drevviken

1999

18,4

64

Drevviken

2000

18,6

65

Drevviken

2001

18,6

66

Drevviken

2002

23,6

67

Drevviken

2003

21,2

68

Drevviken

2004

24,0

69

Drevviken

2005

20,0

70

Drevviken

2006

23,3

71

Drevviken

2007

20,2

72

Drevviken

2008

19,3

73

Drevviken

2009

21,9

74

Drevviken

2010

21,4

75

Drevviken

2011

19,8

76

Drevviken

2012

20,2

77

Drevviken

2013

19,8

78

Drevviken

2014

21,0

79

Drevviken

2015

21,4

80

Drevviken

2016

19,3

81

Drevviken

2017

19,2

82

Drevviken

2018

21,5

83

Fiskarfjärden

1981

18,0

84

Fiskarfjärden

1982

22,2

85

Fiskarfjärden

1983

19,1

86

Fiskarfjärden

1984

19,4

87

Fiskarfjärden

1985

17,9

88

Fiskarfjärden

1986

18,6

89

Fiskarfjärden

1987

17,1

90

Fiskarfjärden

1988

17,7

91

Fiskarfjärden

1989

19,0

92

Fiskarfjärden

1990

19,6

93

Fiskarfjärden

1991

19,4

94

Fiskarfjärden

1992

18,0

95

Fiskarfjärden

1993

16,6

96

Fiskarfjärden

1994

17,3

97

Fiskarfjärden

1995

21,3

98

Fiskarfjärden

1996

19,0

99

Fiskarfjärden

1997

21,5

100

Fiskarfjärden

1998

17,6

101

Fiskarfjärden

1999

18,4

102

Fiskarfjärden

2000

18,3

103

Fiskarfjärden

2001

19,3

104

Fiskarfjärden

2002

23,5

105

Fiskarfjärden

2003

20,6

106

Fiskarfjärden

2004

20,6

107

Fiskarfjärden

2005

19,7

108

Fiskarfjärden

2006

20,3

109

Fiskarfjärden

2007

19,4

110

Fiskarfjärden

2008

18,5

111

Fiskarfjärden

2009

19,7

112

Fiskarfjärden

2010

19,8

113

Fiskarfjärden

2011

20,2

114

Fiskarfjärden

2012

19,6

115

Fiskarfjärden

2013

21,5

116

Fiskarfjärden

2014

22,9

117

Fiskarfjärden

2015

20,3

118

Fiskarfjärden

2016

18,4

119

Fiskarfjärden

2017

19,3

120

Fiskarfjärden

2018

20,4

121

Flaten

1973

20,1

122

Flaten

1974

18,1

123

Flaten

1978

18,7

124

Flaten

1979

19,4

125

Flaten

1980

18,4

126

Flaten

1981

21,1

127

Flaten

1982

17,9

128

Flaten

1984

19,8

129

Flaten

1985

18,4

130

Flaten

1986

18,0

131

Flaten

1987

16,6

132

Flaten

1988

17,8

133

Flaten

1989

20,1

134

Flaten

1990

19,5

135

Flaten

1991

20,6

136

Flaten

1992

19,9

137

Flaten

1993

17,8

138

Flaten

1994

20,4

139

Flaten

1995

20,1

140

Flaten

1996

21,6

141

Flaten

1997

22,4

142

Flaten

1998

18,4

143

Flaten

1999

19,0

144

Flaten

2000

19,0

145

Flaten

2001

18,6

146

Flaten

2002

22,9

147

Flaten

2003

21,5

148

Flaten

2004

22,9

149

Flaten

2005

19,6

150

Flaten

2006

22,4

151

Flaten

2007

20,8

152

Flaten

2008

19,6

153

Flaten

2009

21,3

154

Flaten

2010

20,8

155

Flaten

2011

19,3

156

Flaten

2012

20,8

157

Flaten

2013

19,9

158

Flaten

2014

21,2

159

Flaten

2015

21,8

160

Flaten

2017

19,7

161

Flaten

2018

22,0

162

Isbladskärret

1996

26,8

163

Isbladskärret

1997

22,4

164

Isbladskärret

1998

18,0

165

Isbladskärret

1999

19,5

166

Isbladskärret

2000

20,0

167

Isbladskärret

2001

18,0

168

Isbladskärret

2002

24,8

169

Isbladskärret

2003

18,5

170

Isbladskärret

2004

19,0

171

Isbladskärret

2005

15,8

172

Isbladskärret

2006

19,4

173

Isbladskärret

2007

21,2

174

Isbladskärret

2010

18,6

175

Isbladskärret

2012

17,9

176

Isbladskärret

2013

17,6

177

Isbladskärret

2014

15,9

178

Isbladskärret

2015

15,1

179

Isbladskärret

2016

18,2

180

Isbladskärret

2017

14,2

181

Isbladskärret

2018

17,8

182

Judarn

1978

18,4

183

Judarn

1979

20,1

184

Judarn

1980

18,4

185

Judarn

1981

21,5

186

Judarn

1982

19,2

187

Judarn

1983

18,4

188

Judarn

1984

20,6

189

Judarn

1985

19,1

190

Judarn

1986

17,0

191

Judarn

1987

17,0

192

Judarn

1988

18,3

193

Judarn

1989

19,6

194

Judarn

1990

19,8

195

Judarn

1991

20,0

196

Judarn

1992

18,5

197

Judarn

1993

17,2

198

Judarn

1994

20,5

199

Judarn

1995

20,9

200

Judarn

1996

22,0

201

Judarn

1997

22,1

202

Judarn

1998

19,0

203

Judarn

1999

18,6

204

Judarn

2000

19,4

205

Judarn

2001

19,1

206

Judarn

2002

22,2

207

Judarn

2003

22,1

208

Judarn

2004

24,0

209

Judarn

2005

19,6

210

Judarn

2006

22,6

211

Judarn

2007

21,4

212

Judarn

2008

20,4

213

Judarn

2009

22,3

214

Judarn

2010

21,2

215

Judarn

2011

19,6

216

Judarn

2012

20,1

217

Judarn

2013

20,3

218

Judarn

2014

22,5

219

Judarn

2015

20,6

220

Judarn

2016

18,9

221

Judarn

2017

18,8

222

Judarn

2018

20,2

223

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1981

20,5

224

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1982

23,0

225

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1983

20,1

226

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1985

18,6

227

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1987

17,5

228

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1988

17,5

229

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1989

18,9

230

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1990

20,1

231

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1991

18,5

232

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1992

18,5

233

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1993

16,0

234

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1994

17,9

235

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1995

22,2

236

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1996

20,9

237

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1997

23,0

238

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1998

18,7

239

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1999

18,0

240

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2000

18,9

241

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2001

20,4

242

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2002

23,5

243

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2003

20,3

244

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2004

21,0

245

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2005

20,1

246

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2006

19,8

247

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2007

19,7

248

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2008

19,1

249

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2009

20,3

250

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2010

20,2

251

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2011

20,4

252

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2012

19,9

253

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2013

22,1

254

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2014

23,4

255

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2015

20,8

256

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2016

17,8

257

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2017

20,0

258

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2018

20,6

259

Kyrksjön

1976

21,8

260

Kyrksjön

1977

17,7

261

Kyrksjön

1978

17,8

262

Kyrksjön

1979

21,2

263

Kyrksjön

1980

16,2

264

Kyrksjön

1981

20,6

265

Kyrksjön

1982

17,5

266

Kyrksjön

1983

18,3

267

Kyrksjön

1984

20,5

268

Kyrksjön

1985

19,4

269

Kyrksjön

1986

16,4

270

Kyrksjön

1987

17,1

271

Kyrksjön

1988

18,6

272

Kyrksjön

1989

19,5

273

Kyrksjön

1990

20,0

274

Kyrksjön

1991

20,0

275

Kyrksjön

1992

18,0

276

Kyrksjön

1993

16,9

277

Kyrksjön

1994

18,7

278

Kyrksjön

1995

20,6

279

Kyrksjön

1996

22,8

280

Kyrksjön

1997

23,1

281

Kyrksjön

1998

19,0

282

Kyrksjön

1999

17,8

283

Kyrksjön

2000

19,7

284

Kyrksjön

2001

19,6

285

Kyrksjön

2002

22,7

286

Kyrksjön

2003

21,8

287

Kyrksjön

2004

24,7

288

Kyrksjön

2005

20,2

289

Kyrksjön

2006

23,9

290

Kyrksjön

2007

23,1

291

Kyrksjön

2008

20,0

292

Kyrksjön

2009

23,1

293

Kyrksjön

2010

22,3

294

Kyrksjön

2011

19,5

295

Kyrksjön

2012

21,9

296

Kyrksjön

2013

20,7

297

Kyrksjön

2014

22,2

298

Kyrksjön

2015

21,3

299

Kyrksjön

2016

18,8

300

Kyrksjön

2017

19,4

301

Kyrksjön

2018

19,4

302

Laduviken

1989

19,7

303

Laduviken

1990

19,9

304

Laduviken

1991

19,3

305

Laduviken

1992

17,0

306

Laduviken

1993

17,7

307

Laduviken

1994

19,1

308

Laduviken

1995

21,4

309

Laduviken

1996

21,7

310

Laduviken

1997

23,1

311

Laduviken

1998

19,5

312

Laduviken

1999

19,5

313

Laduviken

2000

19,6

314

Laduviken

2001

18,4

315

Laduviken

2002

23,3

316

Laduviken

2003

21,6

317

Laduviken

2004

23,4

318

Laduviken

2005

20,0

319

Laduviken

2006

23,0

320

Laduviken

2008

19,7

321

Laduviken

2009

21,7

322

Laduviken

2010

18,7

323

Laduviken

2011

19,9

324

Laduviken

2012

21,1

325

Laduviken

2013

21,3

326

Laduviken

2014

23,2

327

Laduviken

2015

21,7

328

Laduviken

2016

19,6

329

Laduviken

2017

18,3

330

Laduviken

2018

19,9

331

Lappkärret

1996

23,2

332

Lappkärret

1997

22,4

333

Lappkärret

1998

18,8

334

Lappkärret

1999

18,2

335

Lappkärret

2000

18,5

336

Lappkärret

2001

17,6

337

Lappkärret

2002

23,6

338

Lappkärret

2003

21,5

339

Lappkärret

2004

23,2

340

Lappkärret

2005

18,8

341

Lappkärret

2006

21,8

342

Lappkärret

2007

22,8

343

Lappkärret

2008

19,0

344

Lappkärret

2009

19,8

345

Lappkärret

2010

19,9

346

Lappkärret

2011

20,1

347

Lappkärret

2012

21,9

348

Lappkärret

2013

19,9

349

Lappkärret

2014

17,7

350

Lappkärret

2015

21,2

351

Lappkärret

2016

20,8

352

Lappkärret

2017

16,8

353

Lappkärret

2018

19,0

354

Lillsjön

1990

19,4

355

Lillsjön

1991

19,4

356

Lillsjön

1992

17,3

357

Lillsjön

1993

17,6

358

Lillsjön

1994

19,0

359

Lillsjön

1995

21,1

360

Lillsjön

1996

23,0

361

Lillsjön

1997

21,9

362

Lillsjön

1998

18,5

363

Lillsjön

1999

18,1

364

Lillsjön

2000

19,3

365

Lillsjön

2001

19,4

366

Lillsjön

2002

23,8

367

Lillsjön

2003

21,0

368

Lillsjön

2004

23,8

369

Lillsjön

2005

19,6

370

Lillsjön

2006

23,3

371

Lillsjön

2007

23,7

372

Lillsjön

2008

19,2

373

Lillsjön

2009

22,0

374

Lillsjön

2010

21,6

375

Lillsjön

2011

19,0

376

Lillsjön

2012

21,1

377

Lillsjön

2013

19,9

378

Lillsjön

2014

21,8

379

Lillsjön

2015

21,0

380

Lillsjön

2016

21,0

381

Lillsjön

2017

18,6

382

Lillsjön

2018

20,3

383

Långsjön

1982

16,2

384

Långsjön

1984

19,9

385

Långsjön

1985

18,4

386

Långsjön

1986

18,1

387

Långsjön

1987

15,6

388

Långsjön

1988

19,2

389

Långsjön

1989

20,7

390

Långsjön

1991

19,4

391

Långsjön

1992

16,4

392

Långsjön

1993

16,8

393

Långsjön

1994

22,2

394

Långsjön

1995

20,7

395

Långsjön

1996

21,0

396

Långsjön

1997

22,6

397

Långsjön

1998

18,6

398

Långsjön

1999

17,7

399

Långsjön

2000

19,1

400

Långsjön

2001

19,9

401

Långsjön

2002

23,0

402

Långsjön

2003

21,1

403

Långsjön

2004

24,4

404

Långsjön

2005

20,1

405

Långsjön

2006

22,5

406

Långsjön

2007

22,6

407

Långsjön

2008

19,1

408

Långsjön

2009

21,1

409

Långsjön

2010

20,7

410

Långsjön

2011

19,4

411

Långsjön

2012

21,7

412

Långsjön

2013

21,2

413

Långsjön

2014

22,8

414

Långsjön

2015

21,7

415

Långsjön

2016

16,4

416

Långsjön

2017

18,7

417

Långsjön

2018

22,4

418

Magelungen

1970

18,4

419

Magelungen

1971

21,1

420

Magelungen

1972

20,0

421

Magelungen

1973

19,9

422

Magelungen

1975

22,1

423

Magelungen

1976

19,5

424

Magelungen

1977

18,7

425

Magelungen

1978

18,9

426

Magelungen

1979

19,7

427

Magelungen

1980

18,7

428

Magelungen

1981

20,9

429

Magelungen

1982

17,6

430

Magelungen

1983

20,0

431

Magelungen

1984

19,3

432

Magelungen

1985

18,3

433

Magelungen

1986

18,6

434

Magelungen

1987

18,1

435

Magelungen

1988

18,3

436

Magelungen

1989

18,0

437

Magelungen

1990

20,1

438

Magelungen

1991

19,7

439

Magelungen

1992

17,8

440

Magelungen

1993

18,0

441

Magelungen

1994

20,3

442

Magelungen

1995

20,5

443

Magelungen

1997

23,0

444

Magelungen

1998

18,8

445

Magelungen

1999

18,2

446

Magelungen

2000

18,9

447

Magelungen

2001

18,7

448

Magelungen

2002

22,9

449

Magelungen

2003

21,3

450

Magelungen

2004

23,3

451

Magelungen

2005

19,6

452

Magelungen

2006

22,3

453

Magelungen

2007

21,3

454

Magelungen

2008

19,2

455

Magelungen

2009

21,6

456

Magelungen

2010

20,6

457

Magelungen

2011

19,5

458

Magelungen

2012

20,3

459

Magelungen

2013

20,2

460

Magelungen

2014

21,4

461

Magelungen

2015

20,6

462

Magelungen

2016

18,0

463

Magelungen

2017

19,8

464

Magelungen

2018

22,2

465

Riddarfjärden

1981

17,8

466

Riddarfjärden

1982

21,8

467

Riddarfjärden

1983

19,8

468

Riddarfjärden

1985

18,3

469

Riddarfjärden

1987

17,2

470

Riddarfjärden

1988

17,5

471

Riddarfjärden

1989

18,9

472

Riddarfjärden

1990

20,0

473

Riddarfjärden

1991

19,0

474

Riddarfjärden

1992

18,3

475

Riddarfjärden

1993

16,6

476

Riddarfjärden

1994

17,2

477

Riddarfjärden

1995

21,2

478

Riddarfjärden

1996

18,6

479

Riddarfjärden

1997

22,0

480

Riddarfjärden

1998

18,0

481

Riddarfjärden

1999

18,2

482

Riddarfjärden

2000

18,3

483

Riddarfjärden

2001

19,1

484

Riddarfjärden

2002

22,3

485

Riddarfjärden

2003

20,8

486

Riddarfjärden

2004

20,4

487

Riddarfjärden

2005

19,4

488

Riddarfjärden

2006

19,9

489

Riddarfjärden

2007

19,5

490

Riddarfjärden

2008

18,6

491

Riddarfjärden

2009

19,2

492

Riddarfjärden

2010

19,4

493

Riddarfjärden

2011

20,0

494

Riddarfjärden

2012

19,6

495

Riddarfjärden

2013

21,5

496

Riddarfjärden

2014

23,1

497

Riddarfjärden

2015

20,4

498

Riddarfjärden

2016

19,3

499

Riddarfjärden

2017

20,0

500

Riddarfjärden

2018

20,8

501

Råcksta Träsk

1984

20,2

502

Råcksta Träsk

1985

18,1

503

Råcksta Träsk

1986

15,8

504

Råcksta Träsk

1987

16,0

505

Råcksta Träsk

1988

18,5

506

Råcksta Träsk

1989

19,0

507

Råcksta Träsk

1990

18,5

508

Råcksta Träsk

1991

18,3

509

Råcksta Träsk

1992

18,1

510

Råcksta Träsk

1993

16,4

511

Råcksta Träsk

1994

18,8

512

Råcksta Träsk

1995

19,1

513

Råcksta Träsk

1996

20,8

514

Råcksta Träsk

1997

20,8

515

Råcksta Träsk

1998

17,8

516

Råcksta Träsk

1999

16,8

517

Råcksta Träsk

2000

18,6

518

Råcksta Träsk

2001

18,1

519

Råcksta Träsk

2002

20,5

520

Råcksta Träsk

2003

19,8

521

Råcksta Träsk

2004

22,9

522

Råcksta Träsk

2005

18,3

523

Råcksta Träsk

2006

22,0

524

Råcksta Träsk

2007

21,5

525

Råcksta Träsk

2008

18,6

526

Råcksta Träsk

2009

21,8

527

Råcksta Träsk

2010

20,1

528

Råcksta Träsk

2011

18,8

529

Råcksta Träsk

2012

20,2

530

Råcksta Träsk

2013

19,2

531

Råcksta Träsk

2014

20,3

532

Råcksta Träsk

2015

19,8

533

Råcksta Träsk

2016

19,1

534

Råcksta Träsk

2017

17,5

535

Råcksta Träsk

2018

18,5

536

Sicklasjön

1990

20,4

537

Sicklasjön

1991

20,1

538

Sicklasjön

1992

17,5

539

Sicklasjön

1993

17,7

540

Sicklasjön

1994

19,8

541

Sicklasjön

1995

20,5

542

Sicklasjön

1996

21,1

543

Sicklasjön

1997

22,7

544

Sicklasjön

1998

19,0

545

Sicklasjön

1999

18,7

546

Sicklasjön

2000

19,4

547

Sicklasjön

2001

19,9

548

Sicklasjön

2002

23,4

549

Sicklasjön

2003

22,0

550

Sicklasjön

2004

23,3

551

Sicklasjön

2005

19,7

552

Sicklasjön

2006

22,7

553

Sicklasjön

2007

22,6

554

Sicklasjön

2008

19,4

555

Sicklasjön

2009

21,4

556

Sicklasjön

2010

20,8

557

Sicklasjön

2011

19,7

558

Sicklasjön

2012

20,4

559

Sicklasjön

2013

19,9

560

Sicklasjön

2014

22,9

561

Sicklasjön

2015

22,2

562

Sicklasjön

2016

17,6

563

Sicklasjön

2017

19,8

564

Sicklasjön

2018

21,4

565

Spegeldammen

1997

23,0

566

Spegeldammen

1998

18,9

567

Spegeldammen

1999

19,0

568

Spegeldammen

2000

19,5

569

Spegeldammen

2001

17,9

570

Spegeldammen

2002

23,1

571

Spegeldammen

2003

21,2

572

Spegeldammen

2004

23,0

573

Spegeldammen

2005

19,3

574

Spegeldammen

2006

21,8

575

Spegeldammen

2007

22,2

576

Spegeldammen

2008

19,4

577

Spegeldammen

2009

21,2

578

Spegeldammen

2010

20,6

579

Spegeldammen

2011

19,8

580

Spegeldammen

2012

20,1

581

Spegeldammen

2013

20,2

582

Spegeldammen

2014

17,8

583

Spegeldammen

2015

21,6

584

Spegeldammen

2016

20,8

585

Spegeldammen

2017

17,2

586

Spegeldammen

2018

19,0

587

Trekanten

1987

16,6

588

Trekanten

1988

19,0

589

Trekanten

1989

18,6

590

Trekanten

1990

20,6

591

Trekanten

1991

20,2

592

Trekanten

1992

19,7

593

Trekanten

1993

18,2

594

Trekanten

1994

18,7

595

Trekanten

1995

21,2

596

Trekanten

1996

21,6

597

Trekanten

1997

22,9

598

Trekanten

1998

19,4

599

Trekanten

1999

11,1

600

Trekanten

2000

19,2

601

Trekanten

2001

19,6

602

Trekanten

2002

22,0

603

Trekanten

2003

22,6

604

Trekanten

2004

21,3

605

Trekanten

2005

19,1

606

Trekanten

2006

21,1

607

Trekanten

2007

20,2

608

Trekanten

2008

20,0

609

Trekanten

2009

19,8

610

Trekanten

2010

19,0

611

Trekanten

2011

21,5

612

Trekanten

2012

20,1

613

Trekanten

2013

20,4

614

Trekanten

2014

21,9

615

Trekanten

2015

21,1

616

Trekanten

2016

17,6

617

Trekanten

2017

19,0

618

Trekanten

2018

22,6

619

Ulvsundasjön

1981

20,0

620

Ulvsundasjön

1982

23,0

621

Ulvsundasjön

1983

19,9

622

Ulvsundasjön

1985

18,8

623

Ulvsundasjön

1987

17,3

624

Ulvsundasjön

1988

17,7

625

Ulvsundasjön

1989

19,0

626

Ulvsundasjön

1990

20,2

627

Ulvsundasjön

1991

19,0

628

Ulvsundasjön

1992

18,4

629

Ulvsundasjön

1993

16,5

630

Ulvsundasjön

1994

17,5

631

Ulvsundasjön

1995

21,5

632

Ulvsundasjön

1996

20,0

633

Ulvsundasjön

1997

22,2

634

Ulvsundasjön

1998

18,1

635

Ulvsundasjön

1999

18,2

636

Ulvsundasjön

2000

18,7

637

Ulvsundasjön

2001

20,0

638

Ulvsundasjön

2002

23,1

639

Ulvsundasjön

2003

20,6

640

Ulvsundasjön

2004

20,9

641

Ulvsundasjön

2005

19,8

642

Ulvsundasjön

2006

20,1

643

Ulvsundasjön

2007

19,7

644

Ulvsundasjön

2008

19,3

645

Ulvsundasjön

2009

20,5

646

Ulvsundasjön

2010

20,0

647

Ulvsundasjön

2011

20,6

648

Ulvsundasjön

2012

19,9

649

Ulvsundasjön

2013

21,7

650

Ulvsundasjön

2014

23,6

651

Ulvsundasjön

2015

17,6

652

Ulvsundasjön

2016

18,6

653

Ulvsundasjön

2017

20,6

654

Ulvsundasjön

2018

20,9

655

Årstaviken

1981

18,4

656

Årstaviken

1982

21,6

657

Årstaviken

1983

18,8

658

Årstaviken

1984

20,0

659

Årstaviken

1987

17,3

660

Årstaviken

1988

17,9

661

Årstaviken

1989

18,9

662

Årstaviken

1990

20,6

663

Årstaviken

1991

19,1

664

Årstaviken

1992

18,1

665

Årstaviken

1993

16,5

666

Årstaviken

1994

17,8

667

Årstaviken

1995

21,1

668

Årstaviken

1996

19,6

669

Årstaviken

1997

21,5

670

Årstaviken

1998

17,9

671

Årstaviken

1999

18,1

672

Årstaviken

2000

18,3

673

Årstaviken

2001

19,3

674

Årstaviken

2002

22,2

675

Årstaviken

2003

20,6

676

Årstaviken

2004

20,6

677

Årstaviken

2005

19,9

678

Årstaviken

2006

20,1

679

Årstaviken

2007

19,5

680

Årstaviken

2008

18,4

681

Årstaviken

2009

20,0

682

Årstaviken

2010

20,3

683

Årstaviken

2011

20,1

684

Årstaviken

2012

19,7

685

Årstaviken

2013

21,6

686

Årstaviken

2014

22,5

687

Årstaviken

2015

19,8

688

Årstaviken

2016

18,5

689

Årstaviken

2017

19,1

690

Årstaviken

2018

20,8

691

Ältasjön

1978

19,6

692

Ältasjön

1980

16,8

693

Ältasjön

1981

17,9

694

Ältasjön

1982

18,0

695

Ältasjön

1984

20,4

696

Ältasjön

1985

17,4

697

Ältasjön

1986

15,2

698

Ältasjön

1987

17,2

699

Ältasjön

1988

18,0

700

Ältasjön

1989

20,8

701

Ältasjön

1991

19,6

702

Ältasjön

1992

17,1

703

Ältasjön

1993

17,6

704

Ältasjön

1994

22,4

705

Ältasjön

1995

20,0

706

Ältasjön

1996

20,9

707

Ältasjön

1997

22,5

708

Ältasjön

1998

18,5

709

Ältasjön

1999

18,5

710

Ältasjön

2000

19,2

711

Ältasjön

2001

19,7

712

Ältasjön

2002

23,4

713

Ältasjön

2003

21,1

714

Ältasjön

2004

23,5

715

Ältasjön

2005

19,7

716

Ältasjön

2006

22,7

717

Ältasjön

2007

20,8

718

Ältasjön

2008

19,3

719

Ältasjön

2009

21,5

720

Ältasjön

2010

21,1

721

Ältasjön

2011

19,4

722

Ältasjön

2012

20,1

723

Ältasjön

2013

19,7

724

Ältasjön

2014

23,0

725

Ältasjön

2015

22,3

726

Ältasjön

2016

16,5

727

Ältasjön

2017

19,0

728

Ältasjön

2018

22,0

Datakälla: Stockholm Vatten och Avfall (SVOA).

Kommentar

Ytvattnet i Stockholms sjöar tycks sakta bli varmare. Isbladskärret uppvisar dock en motsatt trend med minskande temperaturer. Provtillfället kan också variera inom augusti månad.

Uppdaterad: 2022-04-01