Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Totalkväve, vattendrag

Indikator TEMA.3.5.7.10

Provtagning genomförs en gång i månaden i tre vattendrag. Prover tas vid Bällstaåns mynning strax uppströms Solvalla, i Forsån vid Nynäsvägen och i Igelbäcken vid Slottsallén i Solna. Indikatorn visar medianvärdet av årets tolv provtillfällen. I Mälarens utflöde, vid Centralbron, tas prov varje vecka. Denna indikator visar ett medianvärde av alla veckor.

Ytvattnets innehåll av totalkväve, årsmedianvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Bällstaån

1997

1900

1

Bällstaån

1998

1900

2

Bällstaån

1999

1700

3

Bällstaån

2000

1400

4

Bällstaån

2001

1600

5

Bällstaån

2002

1400

6

Bällstaån

2003

1400

7

Bällstaån

2004

1200

8

Bällstaån

2005

1100

9

Bällstaån

2006

1500

10

Bällstaån

2007

1200

11

Bällstaån

2008

1600

12

Bällstaån

2009

1400

13

Bällstaån

2010

1300

14

Bällstaån

2011

1500

15

Bällstaån

2012

1700

16

Bällstaån

2013

1200

17

Bällstaån

2014

1200

18

Bällstaån

2015

1200

19

Bällstaån

2016

1000

20

Bällstaån

2017

1200

21

Bällstaån

2018

1300

22

Bällstaån

2019

1300

23

Bällstaån

2020

1600

24

Bällstaån

2021

1700

25

Forsån

1999

1000

26

Forsån

2000

890

27

Forsån

2001

820

28

Forsån

2002

900

29

Forsån

2003

720

30

Forsån

2004

860

31

Forsån

2005

800

32

Forsån

2006

890

33

Forsån

2007

830

34

Forsån

2008

800

35

Forsån

2009

730

36

Forsån

2010

730

37

Forsån

2011

760

38

Forsån

2012

700

39

Forsån

2013

880

40

Forsån

2014

750

41

Forsån

2015

790

42

Forsån

2016

820

43

Forsån

2017

880

44

Forsån

2018

1000

45

Forsån

2019

840

46

Forsån

2020

780

47

Forsån

2021

780

48

Igelbäcken

1996

1200

49

Igelbäcken

2001

980

50

Igelbäcken

2004

790

51

Igelbäcken

2005

840

52

Igelbäcken

2006

1000

53

Igelbäcken

2007

840

54

Igelbäcken

2008

1000

55

Igelbäcken

2009

1100

56

Igelbäcken

2010

980

57

Igelbäcken

2011

1200

58

Igelbäcken

2012

1200

59

Igelbäcken

2013

1000

60

Igelbäcken

2014

1000

61

Igelbäcken

2015

1100

62

Igelbäcken

2016

960

63

Igelbäcken

2017

950

64

Igelbäcken

2018

1000

65

Igelbäcken

2019

1200

66

Igelbäcken

2020

1200

67

Igelbäcken

2021

1100

68

Mälarens utflöde - Centralbron

1976

1200

69

Mälarens utflöde - Centralbron

1977

1200

70

Mälarens utflöde - Centralbron

1978

1200

71

Mälarens utflöde - Centralbron

1979

970

72

Mälarens utflöde - Centralbron

1980

1000

73

Mälarens utflöde - Centralbron

1981

1100

74

Mälarens utflöde - Centralbron

1982

1100

75

Mälarens utflöde - Centralbron

1983

1100

76

Mälarens utflöde - Centralbron

1984

920

77

Mälarens utflöde - Centralbron

1985

1100

78

Mälarens utflöde - Centralbron

1986

1000

79

Mälarens utflöde - Centralbron

1987

930

80

Mälarens utflöde - Centralbron

1988

930

81

Mälarens utflöde - Centralbron

1989

1000

82

Mälarens utflöde - Centralbron

1990

720

83

Mälarens utflöde - Centralbron

1991

650

84

Mälarens utflöde - Centralbron

1992

600

85

Mälarens utflöde - Centralbron

1993

530

86

Mälarens utflöde - Centralbron

1994

500

87

Mälarens utflöde - Centralbron

1995

540

88

Mälarens utflöde - Centralbron

1996

420

89

Mälarens utflöde - Centralbron

1997

470

90

Mälarens utflöde - Centralbron

1998

550

91

Mälarens utflöde - Centralbron

1999

760

92

Mälarens utflöde - Centralbron

2000

620

93

Mälarens utflöde - Centralbron

2001

720

94

Mälarens utflöde - Centralbron

2002

790

95

Mälarens utflöde - Centralbron

2003

570

96

Mälarens utflöde - Centralbron

2004

500

97

Mälarens utflöde - Centralbron

2005

510

98

Mälarens utflöde - Centralbron

2006

540

99

Mälarens utflöde - Centralbron

2007

610

100

Mälarens utflöde - Centralbron

2008

590

101

Mälarens utflöde - Centralbron

2009

620

102

Mälarens utflöde - Centralbron

2010

560

103

Mälarens utflöde - Centralbron

2011

510

104

Mälarens utflöde - Centralbron

2012

530

105

Mälarens utflöde - Centralbron

2013

580

106

Mälarens utflöde - Centralbron

2014

540

107

Mälarens utflöde - Centralbron

2015

510

108

Mälarens utflöde - Centralbron

2016

490

109

Mälarens utflöde - Centralbron

2017

450

110

Mälarens utflöde - Centralbron

2018

500

111

Mälarens utflöde - Centralbron

2019

480

112

Mälarens utflöde - Centralbron

2020

500

113

Mälarens utflöde - Centralbron

2021

550

Datakälla: SLU, Stockholm Vatten

Kommentar

Den längsta mätserien visar Mälarens utflöde vid Centralbron. Här har halterna mer än halverats jämfört med det högsta värdet 1970. Sedan 1990-talet har kvävehalterna inte varierat särskilt mycket mellan åren. Bällstaåns kvävehalter är betydligt högre, följt av Igelbäcken och Forsån. Trots normalt kraftiga årsvariationer, tycks kvävehalterna under de senaste fem åren ha ökat i både Bällstaån och Igelbäcken. De förhöjda kvävehalterna i Bällstaån kan sannolikt kopplas till flera pågående stora exploateringar i närheten av ån. Ingen trend kan urskiljas i Forsån.