Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kadmium i grundvatten

Grundvattenprovtagning
Provtagning i grundvattenrör på Kungsholmen. Foto: Johan Pontén
Indikator TEMA.3.14.5

Miljöförvaltningen har genomfört tre större undersökningar av grundvattnet i Stockholm. Variationen mellan olika provpunkter är stor och provplatserna varierar mellan undersökningarna, men genom att jämföra median- och medelhalter för samtliga provpunkter kan man få en bild av hur föroreningssituationen förändras. Då det endast finns tre mätningar blir trendbedömningen relativt osäker.

Median- och medelhalt av kadmium i grundvatten.

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2003.
Senaste värdet:
0 ug/l (2012).
Utgångsvärde:
0,03 ug/l (2003).

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Mycket hög halt

>5 ug/l

1

 Hög halt

1–5 ug/l

2

 Måttlig halt

0,5–1 ug/l

3

 Låg halt

0,1–0,5 ug/l

4

 Mycket låg halt

<0,1 ug/l

Uppdaterad: 2021-06-03