Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Uppföljning av fosforfällning


Pågående fosforfällning i Brunnsviken.
Indikator TEMA.3.2.1.30

Diagrammet visar effekten av fällningen av fosfor i Brunnsviken vid provpunkten Kräftriket. Fällningen genomfördes i mitten av september 2019.

Fosforfällning är ett sätt att restaurera övergödda sjöar och havsvikar där förändrade kemiska förhållanden lett till att fosfor läcker från bottnen. Åtgärden innebär att aluminiumsalt tillsätts till vattnet. Den lättrörliga fosforn reagerar kemiskt med aluminiumet och bildar en stabil förening som inte frigörs från botten när syreförhållandena ändras.

Fosfor i bottenvattnet i Brunnsviken

Datakälla: Stockholm Vatten och Avfall
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2019-09-17.
Senaste värdet:
1,1 µg/l (2020-09-16).
Utgångsvärde:
190 µg/l (2019-09-17).

Kommentar

Halten av fosfatfosfor och även totalfosfor i bottenvattnet minskade mycket kraftigt direkt efter fällningen som genomfördes i september 2019. Fosfatfosforhalterna har sedan fällningen utfördes legat mellan 0-10 µg/l. Även totalfosforhalterna har varit betydligt lägre sedan fällningen genomfördes.

Vattenområden