Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bakterier - kustvatten

Indikator TEMA.3.2.3.2.3

E.coli-bakterier kommer främst med avföring, både från människor och från djur. Stora mängder tyder på förorening av avloppsvatten. Koliforma bakterier kan härstamma från avloppsvatten men en troligare orsak är andra källor som t.ex. jord. Höga halter av koliforma bakterier behöver alltså inte vara en indikation på spillvattenpåverkan.

Färgerna i bakgrunden anger vattnets lämplighet för bad – tjänligt utan anmärkning, tjänligt med anmärkning samt otjänligt.

Ytvattnets innehåll av E.coli-bakterier i augusti.

Rad-id Mätområde Datum Värde (10-log/100 ml)

0

Husarviken

1982

1,6

1

Husarviken

1983

1,5

2

Husarviken

1984

1,0

3

Husarviken

1988

0,7

4

Husarviken

1989

1,0

5

Husarviken

1990

0,3

6

Husarviken

1991

0,7

7

Husarviken

1992

0,7

8

Husarviken

1993

1,4

9

Husarviken

1994

1,6

10

Husarviken

1995

2,5

11

Husarviken

1996

1,4

12

Husarviken

1997

1,3

13

Husarviken

1998

0,7

14

Husarviken

1999

1,4

15

Husarviken

2000

1,1

16

Husarviken

2001

0,6

17

Husarviken

2012

2,4

18

Husarviken

2013

3,4

19

Husarviken

2014

3,7

20

Husarviken

2017

3,8

21

Husarviken

2018

1,3

22

Husarviken

2019

2,1

23

Husarviken

2020

2,1

24

Husarviken

2022

2,0

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Stockholm Vattens provtagning av bakterier sker mitt i vattenförekomsten, inte invid strandkanten. De senaste mätningarna visar att Stockholms kustvatten har tjänliga badvatten med avseende på bakteriehalter, med undantag för Husarviken.

Miljöförvaltningen genomför badvattenprovtagning vid officiella strandbad.

Uppdaterad: 2023-01-30