Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Djurgårdsbrunnsviken

Foto av Djurgårdsbrunnsviken från Skansen
Foto: Magnus Sannebro
Tema TEMA.3.2.2.3

Djurgårdsbrunnsviken är en vik av Saltsjön mellan Norra och Södra Djurgården. Den sträcker sig från Djurgårdsbron till Djurgårdsbrunnskanalen som sedan fortsätter till Lilla Värtan. Bottenvattnet är vanligen stillastående och isolerat från övriga delar av Saltsjön - det största djupet i viken är drygt 8 meter, i Djurgårdsbrunnskanalen är djupet bara 2 meter.

Fosforfällning i Djurgårdsbrunnsviken

Stockholms stad har genom Stockholm Vatten och Avfall genomfört en aluminiumfällning för att minska fosforhalten och därmed övergödningen i Djurgårdsbrunnsviken. Fällning med aluminiumklorid är en beprövad metod som går ut på att binda fosfor i den fria vattenmassan så att den inte längre kan bidra till övergödning. Åtgärden förväntas på kort tid ge lägre fosforhalter i vattnet, minska algblomningarna och ge en synlig positiv effekt på vattenkvaliteten med ett ökat siktdjup. Fällning är den viktigaste och mest kostnadseffektiva åtgärden för att minska övergödningen i havsviken. Åtgärden bryter den negativa spiralen med internbelastning, och gör att andra åtgärders effekt syns bättre. Principen för fällning är densamma som vid dricksvattenframställning och metoden används för att förbättra vattenkvaliteten i sjöar såväl i Sverige som internationellt. Fällningen genomfördes under hösten 2020. Mer om detta går att läsa på Stockholm Vatten och Avfalls hemsida. Uppföljning kommer även ske på Miljöbarometern.

Läs mer om fosforfällning

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.
Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Fysiska åtgärder

0

Genomförd
Fosforfällning i Djurgårdsbrunnsviken

Genomförd

Fysiska åtgärder

2020

Exploateringskontoret, Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

1

Genomförd
Avloppsrening från Skansens djurbassänger

Genomförd

Fysiska åtgärder

2009

Miljöförvaltningen, Skansen

Fysiska åtgärder

2

Pågående
Mottagningsstationer för avfall i fritidsbåtshamnar

Pågående

Fysiska åtgärder

Båtklubbar i Stockholm, Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen

Miljöövervakning och utredning

3

Genomförd
Fördjupning av översiktsplanen för Nationalstadsparken

Genomförd

Miljöövervakning och utredning

2008

Stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad: 2022-04-28
Tema