Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Hammarby Sjö

Foto av Hammarby Sjö
Foto: Christer Lännergren
Tema TEMA.3.2.2.2

Hammarby Sjö ligger sydost om Södermalm, och var från början en insjö som stod i förbindelse med Järlasjön i Nacka. På 1920-talet, när Hammarbyslussen öppnades, sänktes Hammarby Sjö och blev en vik av Saltsjön. Sjön utgörs nu av några 6 meter djupa rännor och däremellan ett grundområde med mindre än 3 meters vattendjup.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Fysiska åtgärder

0

Genomförd
Rening av trafikdagvatten vid Lugnet

Genomförd

Fysiska åtgärder

2008

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

1

Genomförs kontinuerligt
Utsättning av havsöring i Sickla kanal

Genomförs kontinuerligt

Fysiska åtgärder

Idrottsförvaltningen

Fysiska åtgärder

2

Pågående
Mottagningsstationer för avfall i fritidsbåtshamnar

Pågående

Fysiska åtgärder

Båtklubbar i Stockholm, Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen

Fysiska åtgärder

3

Genomförd
Grässpår - gröna spårvagnsgator

Genomförd

Fysiska åtgärder

2017

SL

Miljöövervakning och utredning

4

Genomförd
Skötselavtal för fiskväg vid Sickla

Genomförd

Miljöövervakning och utredning

2007

Idrottsförvaltningen

Miljöövervakning och utredning

5

Pågående
Förbättra vattenkvaliteten uppströms Sicklasjön

Pågående

Miljöövervakning och utredning

Nacka kommun

Tema