Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bakterier - kustvatten

Indikator TEMA.3.2.2.2.3

E.coli-bakterier kommer främst med avföring, både från människor och från djur. Stora mängder tyder på förorening av avloppsvatten. Koliforma bakterier kan härstamma från avloppsvatten men en troligare orsak är andra källor som t.ex. jord. Höga halter av koliforma bakterier behöver alltså inte vara en indikation på spillvattenpåverkan.

Färgerna i bakgrunden anger vattnets lämplighet för bad – tjänligt utan anmärkning, tjänligt med anmärkning samt otjänligt.

Ytvattnets innehåll av E.coli-bakterier i augusti.

Rad-id Mätområde Datum Värde (10-log/100 ml)

0

Djurgårdsbrunnsviken

1982

1,5

1

Djurgårdsbrunnsviken

1983

1,9

2

Djurgårdsbrunnsviken

1984

1,8

3

Djurgårdsbrunnsviken

1985

1,8

4

Djurgårdsbrunnsviken

1986

2,4

5

Djurgårdsbrunnsviken

1987

1,3

6

Djurgårdsbrunnsviken

1988

1,3

7

Djurgårdsbrunnsviken

1989

1,3

8

Djurgårdsbrunnsviken

1990

1,0

9

Djurgårdsbrunnsviken

1991

1,3

10

Djurgårdsbrunnsviken

1992

0,7

11

Djurgårdsbrunnsviken

1993

0,7

12

Djurgårdsbrunnsviken

1994

1,5

13

Djurgårdsbrunnsviken

1995

3,5

14

Djurgårdsbrunnsviken

1996

1,3

15

Djurgårdsbrunnsviken

1997

0,7

16

Djurgårdsbrunnsviken

1998

1,5

17

Djurgårdsbrunnsviken

1999

1,5

18

Djurgårdsbrunnsviken

2000

2,5

19

Djurgårdsbrunnsviken

2001

1,9

20

Djurgårdsbrunnsviken

2002

1,2

21

Djurgårdsbrunnsviken

2003

1,7

22

Djurgårdsbrunnsviken

2004

1,9

23

Djurgårdsbrunnsviken

2005

1,1

24

Djurgårdsbrunnsviken

2006

1,4

25

Djurgårdsbrunnsviken

2007

1,0

26

Djurgårdsbrunnsviken

2008

1,7

27

Djurgårdsbrunnsviken

2009

1,0

28

Djurgårdsbrunnsviken

2010

2,2

29

Djurgårdsbrunnsviken

2011

1,5

30

Djurgårdsbrunnsviken

2012

1,6

31

Djurgårdsbrunnsviken

2013

1,3

32

Djurgårdsbrunnsviken

2014

1,5

33

Djurgårdsbrunnsviken

2017

2,0

34

Djurgårdsbrunnsviken

2018

2,2

35

Djurgårdsbrunnsviken

2019

1,8

36

Djurgårdsbrunnsviken

2020

1,8

37

Djurgårdsbrunnsviken

2022

1,0

38

Hammarby sjö

1992

2,7

39

Hammarby sjö

1993

2,5

40

Hammarby sjö

1994

1,8

41

Hammarby sjö

1995

2,3

42

Hammarby sjö

1996

1,4

43

Hammarby sjö

1997

2,4

44

Hammarby sjö

1998

1,8

45

Hammarby sjö

1999

1,5

46

Hammarby sjö

2000

2,6

47

Hammarby sjö

2001

1,9

48

Hammarby sjö

2002

2,4

49

Hammarby sjö

2003

1,8

50

Hammarby sjö

2004

3,1

51

Hammarby sjö

2005

1,8

52

Hammarby sjö

2006

3,1

53

Hammarby sjö

2007

1,8

54

Hammarby sjö

2008

1,3

55

Hammarby sjö

2009

3,8

56

Hammarby sjö

2010

2,8

57

Hammarby sjö

2011

1,6

58

Hammarby sjö

2012

1,8

59

Hammarby sjö

2013

1,7

60

Hammarby sjö

2014

2,7

61

Hammarby sjö

2017

1,8

62

Hammarby sjö

2018

1,6

63

Hammarby sjö

2019

1,6

64

Hammarby sjö

2020

1,6

65

Hammarby sjö

2022

1,9

66

Husarviken

1982

1,6

67

Husarviken

1983

1,5

68

Husarviken

1984

1,0

69

Husarviken

1988

0,7

70

Husarviken

1989

1,0

71

Husarviken

1990

0,3

72

Husarviken

1991

0,7

73

Husarviken

1992

0,7

74

Husarviken

1993

1,4

75

Husarviken

1994

1,6

76

Husarviken

1995

2,5

77

Husarviken

1996

1,4

78

Husarviken

1997

1,3

79

Husarviken

1998

0,7

80

Husarviken

1999

1,4

81

Husarviken

2000

1,1

82

Husarviken

2001

0,6

83

Husarviken

2012

2,4

84

Husarviken

2013

3,4

85

Husarviken

2014

3,7

86

Husarviken

2017

3,8

87

Husarviken

2018

1,3

88

Husarviken

2019

2,1

89

Husarviken

2020

2,1

90

Husarviken

2022

2,0

91

Lilla Värtan

1982

1,9

92

Lilla Värtan

1983

0,7

93

Lilla Värtan

1984

0,7

94

Lilla Värtan

1985

1,9

95

Lilla Värtan

1986

0,7

96

Lilla Värtan

1987

2,1

97

Lilla Värtan

1988

1,8

98

Lilla Värtan

1989

2,1

99

Lilla Värtan

1990

1,5

100

Lilla Värtan

1991

0,3

101

Lilla Värtan

1992

1,5

102

Lilla Värtan

1993

2,1

103

Lilla Värtan

1994

1,4

104

Lilla Värtan

1995

0,8

105

Lilla Värtan

1996

1,0

106

Lilla Värtan

1997

2,0

107

Lilla Värtan

1998

0,6

108

Lilla Värtan

1999

0,0

109

Lilla Värtan

2000

1,8

110

Lilla Värtan

2001

0,7

111

Lilla Värtan

2002

0,9

112

Lilla Värtan

2003

1,5

113

Lilla Värtan

2004

0,3

114

Lilla Värtan

2005

1,0

115

Lilla Värtan

2006

1,0

116

Lilla Värtan

2007

1,3

117

Lilla Värtan

2008

1,0

118

Lilla Värtan

2009

1,3

119

Lilla Värtan

2010

2,3

120

Lilla Värtan

2011

0,7

121

Lilla Värtan

2012

1,3

122

Lilla Värtan

2013

1,6

123

Lilla Värtan

2014

1,0

124

Lilla Värtan

2017

0,9

125

Lilla Värtan

2018

1,1

126

Lilla Värtan

2019

1,1

127

Lilla Värtan

2020

1,0

128

Lilla Värtan

2022

1,5

129

Saltsjön

1982

3,2

130

Saltsjön

1983

2,5

131

Saltsjön

1984

2,9

132

Saltsjön

1985

3,8

133

Saltsjön

1986

1,8

134

Saltsjön

1987

2,9

135

Saltsjön

1988

2,6

136

Saltsjön

1989

2,7

137

Saltsjön

1990

2,4

138

Saltsjön

1991

1,9

139

Saltsjön

1992

3,0

140

Saltsjön

1993

3,1

141

Saltsjön

1994

1,9

142

Saltsjön

1995

2,0

143

Saltsjön

1996

1,4

144

Saltsjön

1997

2,7

145

Saltsjön

1998

2,7

146

Saltsjön

1999

1,9

147

Saltsjön

2000

2,9

148

Saltsjön

2001

1,9

149

Saltsjön

2002

3,0

150

Saltsjön

2003

1,7

151

Saltsjön

2004

2,1

152

Saltsjön

2005

1,8

153

Saltsjön

2006

1,6

154

Saltsjön

2007

2,6

155

Saltsjön

2008

1,0

156

Saltsjön

2009

1,9

157

Saltsjön

2010

2,9

158

Saltsjön

2011

1,6

159

Saltsjön

2012

2,4

160

Saltsjön

2013

1,5

161

Saltsjön

2014

2,4

162

Saltsjön

2017

1,5

163

Saltsjön

2018

1,3

164

Saltsjön

2019

2,9

165

Saltsjön

2020

2,9

166

Saltsjön

2022

1,3

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Stockholm Vattens provtagning av bakterier sker mitt i vattenförekomsten, inte invid strandkanten. De senaste mätningarna visar att Stockholms kustvatten har tjänliga badvatten med avseende på bakteriehalter, med undantag för Husarviken.

Miljöförvaltningen genomför badvattenprovtagning vid officiella strandbad.