Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Siktdjup - kustvatten

Indikator TEMA.3.2.2.2.3

Siktdjupet mäts med en vit, eller svart och vit, skiva som sänks ner i vattnet till det djup där den inte längre syns. På det djupet återstår ca 10 % av ljuset vid ytan. Skivan dras sedan upp tills den syns igen. Medelvärdet av dessa avläsningar utgör siktdjupet. Siktdjupet varierar ganska mycket under året. Det brukar vara minst under våren, när mängden planktonalger är stor. Siktdjup kontrolleras i samband med Stockholm Vattens ordinarie provtagning. Resultat i augusti redovisas på miljöbarometern.

Färgerna visar tillstånd enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25).

Siktdjupet i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (m)

0

Brunnsviken

1982

0,9

1

Brunnsviken

1983

1,0

2

Brunnsviken

1984

0,9

3

Brunnsviken

1985

0,8

4

Brunnsviken

1986

0,9

5

Brunnsviken

1987

0,9

6

Brunnsviken

1988

0,9

7

Brunnsviken

1989

0,8

8

Brunnsviken

1990

0,9

9

Brunnsviken

1991

1,4

10

Brunnsviken

1992

1,6

11

Brunnsviken

1993

1,6

12

Brunnsviken

1994

1,5

13

Brunnsviken

1995

1,6

14

Brunnsviken

1996

1,6

15

Brunnsviken

1997

1,6

16

Brunnsviken

1998

1,6

17

Brunnsviken

1999

1,6

18

Brunnsviken

2000

1,7

19

Brunnsviken

2001

1,8

20

Brunnsviken

2002

2,0

21

Brunnsviken

2003

2,1

22

Brunnsviken

2004

2,8

23

Brunnsviken

2005

3,0

24

Brunnsviken

2006

2,9

25

Brunnsviken

2007

2,1

26

Brunnsviken

2008

1,8

27

Brunnsviken

2009

1,9

28

Brunnsviken

2010

1,9

29

Brunnsviken

2011

1,9

30

Brunnsviken

2012

1,9

31

Brunnsviken

2013

2,0

32

Brunnsviken

2014

2,0

33

Brunnsviken

2015

2,5

34

Brunnsviken

2016

2,9

35

Brunnsviken

2017

3,2

36

Brunnsviken

2018

2,6

37

Brunnsviken

2019

2,5

38

Brunnsviken

2020

2,2

39

Brunnsviken

2022

2,7

40

Djurgårdsbrunnsviken

1982

1,3

41

Djurgårdsbrunnsviken

1983

1,3

42

Djurgårdsbrunnsviken

1984

1,2

43

Djurgårdsbrunnsviken

1985

1,5

44

Djurgårdsbrunnsviken

1986

1,5

45

Djurgårdsbrunnsviken

1987

1,6

46

Djurgårdsbrunnsviken

1988

1,5

47

Djurgårdsbrunnsviken

1989

1,3

48

Djurgårdsbrunnsviken

1990

1,2

49

Djurgårdsbrunnsviken

1991

1,6

50

Djurgårdsbrunnsviken

1992

2,6

51

Djurgårdsbrunnsviken

1993

3,3

52

Djurgårdsbrunnsviken

1994

2,9

53

Djurgårdsbrunnsviken

1995

2,0

54

Djurgårdsbrunnsviken

1996

1,4

55

Djurgårdsbrunnsviken

1997

1,7

56

Djurgårdsbrunnsviken

1998

2,3

57

Djurgårdsbrunnsviken

1999

2,5

58

Djurgårdsbrunnsviken

2000

2,7

59

Djurgårdsbrunnsviken

2001

2,4

60

Djurgårdsbrunnsviken

2002

2,5

61

Djurgårdsbrunnsviken

2003

2,4

62

Djurgårdsbrunnsviken

2004

2,6

63

Djurgårdsbrunnsviken

2005

2,6

64

Djurgårdsbrunnsviken

2006

2,5

65

Djurgårdsbrunnsviken

2007

2,3

66

Djurgårdsbrunnsviken

2008

2,0

67

Djurgårdsbrunnsviken

2009

2,0

68

Djurgårdsbrunnsviken

2010

1,9

69

Djurgårdsbrunnsviken

2011

1,8

70

Djurgårdsbrunnsviken

2012

1,5

71

Djurgårdsbrunnsviken

2013

1,4

72

Djurgårdsbrunnsviken

2014

1,5

73

Djurgårdsbrunnsviken

2015

1,6

74

Djurgårdsbrunnsviken

2016

1,5

75

Djurgårdsbrunnsviken

2017

1,4

76

Djurgårdsbrunnsviken

2018

1,2

77

Djurgårdsbrunnsviken

2019

1,3

78

Djurgårdsbrunnsviken

2020

1,3

79

Djurgårdsbrunnsviken

2022

1,6

80

Hammarby sjö

1994

2,7

81

Hammarby sjö

1995

2,6

82

Hammarby sjö

1996

3,7

83

Hammarby sjö

1997

4,0

84

Hammarby sjö

1998

4,3

85

Hammarby sjö

1999

3,5

86

Hammarby sjö

2000

3,2

87

Hammarby sjö

2001

3,2

88

Hammarby sjö

2002

2,9

89

Hammarby sjö

2003

3,2

90

Hammarby sjö

2004

3,3

91

Hammarby sjö

2005

3,4

92

Hammarby sjö

2006

3,1

93

Hammarby sjö

2007

3,1

94

Hammarby sjö

2008

3,1

95

Hammarby sjö

2009

3,1

96

Hammarby sjö

2010

2,8

97

Hammarby sjö

2011

2,5

98

Hammarby sjö

2012

2,4

99

Hammarby sjö

2013

2,0

100

Hammarby sjö

2014

1,9

101

Hammarby sjö

2015

1,7

102

Hammarby sjö

2016

1,8

103

Hammarby sjö

2017

1,5

104

Hammarby sjö

2018

1,8

105

Hammarby sjö

2019

2,6

106

Hammarby sjö

2020

2,8

107

Hammarby sjö

2022

2,6

108

Husarviken

1982

0,9

109

Husarviken

1983

1,0

110

Husarviken

1984

1,0

111

Husarviken

1985

1,2

112

Husarviken

1986

1,1

113

Husarviken

1987

1,2

114

Husarviken

1988

1,1

115

Husarviken

1989

1,2

116

Husarviken

1990

1,0

117

Husarviken

1991

1,1

118

Husarviken

1992

1,2

119

Husarviken

1993

1,0

120

Husarviken

1994

0,8

121

Husarviken

1995

0,8

122

Husarviken

1996

1,0

123

Husarviken

1997

1,3

124

Husarviken

1998

1,3

125

Husarviken

1999

1,3

126

Husarviken

2000

1,4

127

Husarviken

2001

1,3

128

Husarviken

2002

1,4

129

Husarviken

2003

1,3

130

Husarviken

2004

1,6

131

Husarviken

2005

1,8

132

Husarviken

2006

1,8

133

Husarviken

2007

1,9

134

Husarviken

2008

1,5

135

Husarviken

2009

1,5

136

Husarviken

2010

1,0

137

Husarviken

2011

1,1

138

Husarviken

2012

0,9

139

Husarviken

2013

1,0

140

Husarviken

2014

0,9

141

Husarviken

2015

0,8

142

Husarviken

2016

0,9

143

Husarviken

2017

0,5

144

Husarviken

2018

0,6

145

Husarviken

2019

1,1

146

Husarviken

2020

1,2

147

Husarviken

2022

1,2

148

Lilla Värtan

1982

2,0

149

Lilla Värtan

1983

2,3

150

Lilla Värtan

1984

1,9

151

Lilla Värtan

1985

1,8

152

Lilla Värtan

1986

2,1

153

Lilla Värtan

1987

2,4

154

Lilla Värtan

1988

2,7

155

Lilla Värtan

1989

2,6

156

Lilla Värtan

1990

2,8

157

Lilla Värtan

1991

2,8

158

Lilla Värtan

1992

2,7

159

Lilla Värtan

1993

2,5

160

Lilla Värtan

1994

2,8

161

Lilla Värtan

1995

3,1

162

Lilla Värtan

1996

4,1

163

Lilla Värtan

1997

4,4

164

Lilla Värtan

1998

4,5

165

Lilla Värtan

1999

4,1

166

Lilla Värtan

2000

3,4

167

Lilla Värtan

2001

3,7

168

Lilla Värtan

2002

3,4

169

Lilla Värtan

2003

4,1

170

Lilla Värtan

2004

4,0

171

Lilla Värtan

2005

4,2

172

Lilla Värtan

2006

4,0

173

Lilla Värtan

2007

4,1

174

Lilla Värtan

2008

3,8

175

Lilla Värtan

2009

3,3

176

Lilla Värtan

2010

2,7

177

Lilla Värtan

2011

2,6

178

Lilla Värtan

2012

2,7

179

Lilla Värtan

2013

2,6

180

Lilla Värtan

2014

2,4

181

Lilla Värtan

2015

3,1

182

Lilla Värtan

2016

2,9

183

Lilla Värtan

2017

3,8

184

Lilla Värtan

2018

3,2

185

Lilla Värtan

2019

3,3

186

Lilla Värtan

2020

2,8

187

Lilla Värtan

2022

3,0

188

Saltsjön

1982

2,4

189

Saltsjön

1983

3,1

190

Saltsjön

1984

3,5

191

Saltsjön

1985

3,8

192

Saltsjön

1986

3,5

193

Saltsjön

1987

3,4

194

Saltsjön

1988

3,4

195

Saltsjön

1989

3,8

196

Saltsjön

1990

3,5

197

Saltsjön

1991

3,0

198

Saltsjön

1992

2,5

199

Saltsjön

1993

2,4

200

Saltsjön

1994

2,7

201

Saltsjön

1995

2,6

202

Saltsjön

1996

2,5

203

Saltsjön

1997

3,0

204

Saltsjön

1998

3,7

205

Saltsjön

1999

4,4

206

Saltsjön

2000

4,2

207

Saltsjön

2001

3,8

208

Saltsjön

2002

3,9

209

Saltsjön

2003

4,1

210

Saltsjön

2004

4,1

211

Saltsjön

2005

4,1

212

Saltsjön

2006

3,6

213

Saltsjön

2007

3,6

214

Saltsjön

2008

3,4

215

Saltsjön

2009

3,6

216

Saltsjön

2010

3,3

217

Saltsjön

2011

3,1

218

Saltsjön

2012

3,1

219

Saltsjön

2013

2,9

220

Saltsjön

2014

2,5

221

Saltsjön

2015

2,3

222

Saltsjön

2016

2,7

223

Saltsjön

2017

2,9

224

Saltsjön

2018

2,7

225

Saltsjön

2019

2,5

226

Saltsjön

2020

2,5

227

Saltsjön

2022

2,7

Datakälla: Stockholm Vatten och Avfalls recipientkontroll

Kommentar

Provtagningspunkten för Saltsjön utgörs av Blockhusudden.
Provtagningspunkten för Lilla Värtan utgörs av Karantänbojen.

Vid de senaste mätningarna har siktdjupet visat måttlig status i fyra av Stockholms kustvatten med ett siktdjup på mellan 2,6-3,0 m. I Djurgårdsbrunnsviken och Husarviken är siktdjupet 1,6 m respektive 1,2 m vilket motsvarar otillfredsställande status.