Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bly i sediment

Indikator TEMA.3.2.2.1.10

Bly är en metall som är giftig för människor och andra organismer. Spridningen av bly har minskat genom införandet av blyfri bensin och katalysatorer.

Idag används bly i bilbatterier och ackumulatorer. Bly kan förekomma naturligt i miljön men sprids även från industrier och från elektronikprodukter. En källa till spridning i miljön är ammunition.

Blyhalter i ytsediment

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (mg/kg) Datum

0

Brunnsviken

 206

2016

1

Drevviken

 70

2017

2

Fiskarfjärden

 60

1997

3

Flaten

 73

2018

4

Judarn

 227

2017

5

Karlbergskanalen, Klara Sjö

 201

2017

6

Kyrksjön

 56

2017

7

Lillsjön

 200

2002

8

Långsjön

 124

2017

9

Magelungen

 59

2017

10

Riddarfjärden

 170

2018

11

Råcksta Träsk

 107

2016

12

Saltsjön

 210

2013

13

Trekanten

 324

2017

14

Ulvsundasjön

 136

2017

15

Årstaviken

 225

2018

Datakälla: Datakälla: JP Sediment (2018:6, 2019:3, 2018:1, 2018:3, 2019:1, 2019:2, 2018:7, IVL 1998 (B1297), SVOA 1991, IVL 2003 IVL (B1538), Länsstyrelsen 2011:19 (2011)

Kommentar

För att motsvara god kemisk status ska halten i sediment vara <130 mg/kg i sjöar och <120 mg/kg i kustvatten.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2021-09-14