Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Framtagande av LÅP för Sicklasjön och Järlasjön

Skärmbassäng
Skärmbassäng i sjön Trekanten.
Aktivitet TEMA.3.13.18

Stockholms stad arbetar med att ta fram lokala åtgärdsprogram för stadens vattenförekomster. Programmen innehåller förslag på åtgärder som behöver genomföras för att uppnå god ekologisk och kemisk status enligt EUs vattendirektiv.

Detta lokala åtgärdsprogram omfattar både Sicklasjöns och Järlasjöns avrinningsområde och har tagits fram av Nacka kommun i samverkan med Stockholms stad.

Läs mer om stadens framtagande av lokala åtgärdsprogram här.