Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

B5 Länshållningsvatten

Åtgärd TEMA.3.1.18.3.45

Inom avrinningsområdet pågår och planeras för ett antal byggprojekt där länshållningsvatten uppkommer.

Länshållningsvatten kan innehålla olika typer av föroreningar som kan orsaka skada i närliggande recipient. Därför behöver länshållningsvatten oftast genomgå lokal rening innan det avleds. Prov ska kunna tas på utgående vatten från reningsanläggningen. Det är viktigt att tillsynsmyndigheten ställer relevanta krav på hanteringen av länshållningsvatten genom kontrollprogram som ska följas av verksamhetsutövaren.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2022-04-07