Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Årstaviken

Foto på Årstavikens södra sida
Foto: Magnus Sannebro
Aktivitet TEMA.3.1.18.35

Stockholms stad arbetar med att ta fram lokala åtgärdsprogram för stadens vattenförekomster. Programmen innehåller förslag på åtgärder som behöver genomföras för att uppnå god ekologisk och kemisk status enligt EUs vattendirektiv.

Det lokala åtgärdsprogrammet berör hela avrinningsområdet och tas fram i samverkan mellan Stockholm stad och Stockholm Vatten och Avfall.

Läs mer om stadens framtagande av lokala åtgärdsprogram här.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2020-11-16