Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Miljögiftsövervakning i ytvatten och fisk

Åtgärd TEMA.3.1.18.28

Löpande miljögiftsövervakning utförs i syfte att övervaka vattendirektivets prioriterade ämnen (ingår i bedömning av kemisk status), nationella så kallade särskilda förorenande ämnen (ingår i bedömning av ekologisk status) samt andra lokalt prioriterade ämnen. Övervakning av vatten och fisk bedrivs årligen i Årstaviken, Drevviken, Brunnsviken, Bällstaån, Ulvsundasjön och Saltsjön. Vattenprover tas en gång i månaden medan fisk provtas under hösten varje år. Den fiskart som valts för provtagning är abborre.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2021-02-24