Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Provfiske i Stockholms sjöar

Bild på Laduviken
Foto: Christer Lännergren
Åtgärd TEMA.3.1.13.1.17

Provfiske genomförs på uppdrag av Stockholm Vatten och Avfall vartannat eller vart tredje år i sjöarna Flaten, Långsjön och Trekanten med syfte att följa upp genomförda åtgärder, främst fällning av fosfor i bottensediment. Även i Ältasjön genomförs regelbundna provfisken men där är den lokala föreningen Ältens Fiskeklubb ansvarig. Övriga sjöar provfiskas på uppdrag av Miljöförvaltningen. Sedan år 2017 provfiskas samtliga sjöar minst en gång vart sjätte år.

Vattendirektivets införande har medfört att fisk utgör en av kvalitetsfaktorerna som ligger till grund för bedömningen av ekologisk status. Målsättningen med provfiskena är att beskriva sjöarnas fisksamhällen och hur de förändras över tiden samt utifrån provfiskeresultatet göra en bedömning av miljötillståndet i sjöarna.

Resultat

Rapporter från de senaste årens provfisken redovisas nedan.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
  • Stockholm Vatten och Avfall
Aktör
  • Sportfiskarna
  • Ältens fiskeklubb
Kontakt
Uppdaterad: 2021-03-02