Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tillsyn av befintliga dagvattenanläggningar

Aktivitet TEMA.3.1.1.2.A2(7)

Inom Drevvikens avrinningsområde finns flera befintliga anläggningar som hanterar dagvatten. Tillsyn har bedrivits mot flera befintliga reningsanläggningar i Stockholms stad. I flera fall har skötseln av anläggningarna visat sig bristfällig och det är därför angeläget att tillsynen fortsätter med fokus på att säkerställa skötseln av dessa anläggningar i syfte att reningseffekten som anläggningarna är utformade för uppfylls.

Ansvarig organisation
  • Haninge kommun
  • Huddinge kommun
  • Stockholm Vatten och Avfall
  • Tyresö kommun
Kontakt
Uppdaterad: 2021-02-09