Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Åtgärdsarkiv Drevviken

Drevviken
Foto: Hillevi Virgin
Tema TEMA.3.1.26.7
Rad-id Åtgärd Status Slutår Ansvar

Genomförd

0

Genomförd
Drevviken, rening av dagvatten

Genomförd

2009

Stockholm Vatten och Avfall

Genomförd

1

Genomförd
Anläggande av groddammar

Genomförd

2007

Idrottsförvaltningen, Stadsdelsförvaltningarna

Genomförd

2

Genomförd
Minskat läckage från Skrubbatippen

Genomförd

2008

Exploateringskontoret, Miljöförvaltningen

Genomförd

3

Genomförd
Anlägga risvase

Genomförd

2007

Idrottsförvaltningen

Genomförd

4

Genomförd
Verktyg för att minska övergödningen i Tyresåns sjösystem

Genomförd

2007

Miljöförvaltningen

Genomförd

5

Genomförd
Informationsprojekt om Magelungen och Drevviken

Genomförd

2006

Farsta stadsdelsförvaltning

Genomförd

6

Genomförd
Inventering av undervattensväxter i Tyresån

Genomförd

2009

Tyresåns vattenvårdsförbund

Genomförd

7

Genomförd
Badvattenprovtagning vid nya strandbad

Genomförd

2008

Miljöförvaltningen

Genomförd

8

Genomförd
Provtagning av miljögifter i kräftor

Genomförd

2007

Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen

Genomförd

9

Genomförd
Tillsynskampanj Larsboda industriområde

Genomförd

2011

Miljöförvaltningen

Uppdaterad: 2021-10-20