Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bakterier, sjöar

Drevviken
Foto: Johan Pontén
Indikator TEMA.3.1.26.1.11

E.coli-bakterier kommer främst med avföring, både från människor och från djur. Stora mängder tyder på förorening av avloppsvatten. Koliforma bakterier kan härstamma från avloppsvatten men en troligare orsak är andra källor som t.ex. jord. Höga halter av koliforma bakterier behöver alltså inte vara en indikation på spillvattenpåverkan.

Färgerna i bakgrunden anger vattnets lämplighet för bad – tjänligt utan anmärkning, tjänligt med anmärkning samt otjänligt.

Ytvattnets innehåll av E.coli-bakterier i augusti.

Rad-id Mätområde Datum Värde (10-log/100 ml)

0

Drevviken

1982

0,7

1

Drevviken

1983

0,5

2

Drevviken

1984

0,5

3

Drevviken

1985

0,7

4

Drevviken

1986

1,3

5

Drevviken

1987

0,7

6

Drevviken

1988

0,5

7

Drevviken

1989

0,7

8

Drevviken

1990

0,5

9

Drevviken

1991

0,7

10

Drevviken

1992

0,7

11

Drevviken

1993

1,4

12

Drevviken

1994

1,0

13

Drevviken

1995

0,7

14

Drevviken

1996

1,0

15

Drevviken

1997

0,7

16

Drevviken

1998

0,7

17

Drevviken

1999

0,7

18

Drevviken

2000

0,7

19

Drevviken

2001

0,0

20

Drevviken

2002

0,0

21

Drevviken

2003

0,5

22

Drevviken

2015

0,7

23

Drevviken

2016

0,8

24

Drevviken

2017

0,8

25

Drevviken

2018

0,8

26

Drevviken

2019

0,7

27

Drevviken

2020

0,7

28

Drevviken

2021

0,7

29

Drevviken

2022

0,7

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Stockholm Vattens provtagning av bakterier sker mitt i sjöarna, inte invid strandkanten. Analysmetoden för bakterier har varierat över tid. Fram till och med 1997 gjordes mätningarna genom odlingar av koliforma och heterotrofa bakterier. Från 1998 mäts E.coli-bakterier. Vid den senaste mätningen var samtliga sjöar i Stockholm tjänliga för bad, även om fem fått en anmärkning.

Miljöförvaltningen genomför badvattenprovtagning vid officiella strandbad.