Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fortsatt källspårning och uppföljning av PFOS och TBT

Foto på Flaten
Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.3.1.2.3.43

Det krävs fortsatt regelbunden provtagning av PFOS i vatten och biota samt av TBT i sediment för att få en tydlig bild av tillståndet men även en utredning kring möjliga källor till föroreningarna.

För att göra detta behövs ytterligare provtagning över tid samt provtagning av olika tillflöden och olika delar av recipienten. Beroende på vad källspårningen visar kan åtgärder sedan behöva vidtas för att minska tillförsel av miljögifter och lämpliga reningsmetoder kan behöva utredas.