Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Återföra tillrinning från Skogskyrkogården till Flaten

Åtgärd TEMA.3.1.2.6.12

Vattenprogrammet har som ett av målen för Flaten att öka tillrinningen. Åtgärden avser att utreda möjligheterna att återföra tillrinning från Skogskyrkogården till Flaten. Stockholm Vatten gör bedömningen att det är tekniskt ogenomförbart, dessutom finns risk för ökad belastning av kväve från kyrkogården. Åtgärden kommer därför inte att genomföras.