Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Flaten - groddamm "Kasbydammen"

Foto: Oliver Karlöf
Foto: Oliver Karlöf
Åtgärd TEMA.3.1.2.6.5

Flatens naturreservat har tidigare haft flera groddjurslokaler som har förstörts bland annat på grund av tippning av jord- och stenmassor. Området fick två nya dammar under 2006 och 2007 – Altandammen och Kasbydammen. Anläggandet av flera groddammar är väl motiverat eftersom flera groddjur verkar ha letat sig tillbaka till lokalerna.

Under 2007 anlade Stockholms Idrottsförvaltning i samarbete med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning en ny groddamm om ca 30 kvm invid MC-klubbhuset vid Ältasjön inom Flatens naturreservat. Dammen är cirka 1 meter djup och runt dammen finns gräsmark med enstaka lövträd samt en grusväg som löper förbi lokalen.

Åtgärden föreslogs inom ramen för Biologisk Utveckling av Stockholm (BUS) 2003.

Resultat

Groddammen verkar tidigt ha börjat fungera som leklokal för grodor. Ett år efter dammens anläggning vid Södertörnsekologernas inventering 2008 hittade man äggsamlingar av åkergroda och larver av stjärtlösa groddjur (paddor och grodor).

Tidigare år (2006-2007) har både vanlig groda, snok och huggorm observerats vid området för Kasbydammen (utdrag ur Artportalen).

Ansvarig organisation
  • Idrottsförvaltningen
Aktör
  • Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Kontakt
Uppdaterad: 2022-12-22