Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Utveckling av Flatenbadet

Åtgärd TEMA.3.1.2.6.3

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har under en följd av år arbetat för en utveckling av Flatenbadet och det kringliggande naturreservatet. 2010 inleddes ett omfattande upprustningsarbete, de åtgärder som genomförts de senaste åren listas nedan. Utvecklingsarbetet kommer att fortsätta även i framtiden. Borttagning av vattenväxten axslinga görs kontinuerligt vid 2-3 tillfällen per badsäsong.

Resultat

Ett nytt hopptorn och nya bryggor har byggts. En tillgänglighetsanpassning av hela badet har genomförts. Gångvägar har rustats upp och boulebanor och beachvolley plan har anlagts. Ny lekutrustning har installerats och två nya grillplatser har byggts. En "Barnens naturstig" har tillkommit, som är gjord av barn i skolor i Skarpnäck och Vantör under ledning av en biolog. Stigen går mellan entréerna vid stora badet och barnbadet.

Under 2012 rustade fastighetskontoret upp byggnaderna vid den stora entrén, vilket innebär att det nu finns omklädningshytter, upprustade toaletter inkl. handikapptoalett och en större servering med platser även inomhus. 2013 anlade idrottsförvaltningen ett utegym intill huvudentrén till badet. Under vintern 2012-2013 plogades en rundbana för skridskoåkning på sjön.