Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Vegetationsklippning vid Flatenbadet

Åtgärd TEMA.3.1.2.6.4

Massförekomst av axslinga noterades för första gången vid Flatens barnbad sommaren 1983. Sedan dess har växten spridit sig till stora delar av sjön och blivit alltmer störande, både för badande och för sportfisket. Tidigare utförde Stockholm Vatten vegetationsklippning av undervattensvegetation, sedan 2008 är det verksamhetsutövaren, i detta fall Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, som ansvarar för årlig klippning av vattenväxter vid strandbaden. Borttagning av axslinga görs kontinuerligt vid 2-3 tillfällen per badsäsong.