Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Zink i ytvatten - filtrerad halt

Indikator TEMA.3.1.2.6

Zink är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. Mätvärden avser filtrerad halt av zink i ytvatten. Bedömning av kemisk status för kustvatten görs utifrån filtrerade halter medan bedömning för sjöar och vattendrag görs utifrån biotillgängliga halter.

Zink i ytvatten- årsmedelhalt (filtrerad halt)

Datakälla: Miljögiftsövervakning av ytvatten
Senaste värdet:
1,5 µg/l (2018).
Utgångsvärde:
1,5 µg/l (2018).

Kommentar

Gränsvärdet för god vattenstatus i kustvatten 1,1 µg/l.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2021-02-19