Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Zink i ytvatten - filtrerad halt

Indikator TEMA.3.1.20.2

Zink är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. Mätvärden avser filtrerad halt av zink i ytvatten. Bedömning av kemisk status för kustvatten görs utifrån filtrerade halter medan bedömning för sjöar och vattendrag görs utifrån biotillgängliga halter.

Zink i ytvatten- årsmedelhalt (filtrerad halt)

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Brunnsviken

 3,3

2018

1

Bällstaån

 9,8

2018

2

Drevviken

 1,8

2018

3

Fiskarfjärden

 1,4

2016

4

Flaten

 1,5

2018

5

Görväln

 1,0

2016

6

Judarn

 1,5

2018

7

Kyrksjön

 1,4

2018

8

Lilla Värtan

 2,5

2018

9

Långsjön

 3,2

2018

10

Magelungen

 2,5

2018

11

Riddarfjärden

 2,0

2018

12

Råcksta Träsk

 6,8

2018

13

Saltsjön

 2,0

2018

14

Trekanten

 4,6

2018

15

Ulvsundasjön

 2,4

2018

16

Årstaviken

 1,6

2018

Datakälla: Miljögiftsövervakning av ytvatten

Kommentar

Gränsvärdet för god vattenstatus i kustvatten 1,1 µg/l.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2021-12-02