Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Lokalt åtgärdsprogram för Judarn

Sjö
Judarn. Foto: Johan Pontén
Tema TEMA.3.1.3.1

Ett lokalt åtgärdsprogram har tagits fram för Judarn. Det politiska beslutet för programmet fattades i februari 2022.

Syftet med det lokala åtgärdsprogrammet är att belysa Judarns utmaningar, och ge förslag på konkreta åtgärder så att vattenmiljön förbättras till att motsvara god ekologisk och kemisk status.

Åtgärdsprogrammet består av två delar, en del med fakta och åtgärdsbehov och en genomförandeplan. I delen med fakta och åtgärdsbehov beskrivs miljötillståndet, förbättringsbehovet samt potentiella källor som påverkar Judarn. I genomförandeplanen listas åtgärder för att förbättra vattenstatus.

Målgrupp för åtgärdsprogrammet är de kommunala nämnder och bolag samt andra aktörer som har ansvar för att genomföra de åtgärder som föreslås i programmet. Dessa är för Judarn i första hand de tekniska nämnderna, plan- och exploateringsnämnderna, stadsdelsnämnderna, Vatten- och avloppsbolagen (VA-bolagen) och tillsynsmyndigheten samt Trafikverket.

Mål