Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Åtgärdsarkiv Kyrksjön

Tema TEMA.3.1.4.5

Här presenteras åtgärder som genomförts i och i närheten av Kyrksjön.

Vidtagna åtgärder har medfört att sjöns värden för rekreation, biologisk mångfald, vattenkvalitet förbättrats samt till bättre kunskap om miljön i sjön.

Rad-id Åtgärd Status Slutår Ansvar

Genomförd

0

Genomförd
Upprustning och underhåll av bryggor

Genomförd

2007

Bromma stadsdelsförvaltning, Trafikkontoret

Genomförd

1

Genomförd
Leda utloppet från Kyrksjön till Råcksta Träsk

Genomförd

2009

Stockholm Vatten och Avfall

Genomförd

2

Genomförd
Kyrksjölöten – groddamm "Kyrksjödammen"

Genomförd

2007

Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen, Stockholms herpetologiska förening

Genomförd

3

Genomförd
Anläggande av groddammar

Genomförd

2007

Idrottsförvaltningen, Stadsdelsförvaltningarna

Genomförd

4

Genomförd
Nya groddjursdammar 2011-2013

Genomförd

2013

Idrottsförvaltningen, Rädda Långsjöns grodor, Stockholms herpetologiska förening