Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kartera deltillrinningsområden

Åtgärd TEMA.3.1.28.5.7

Tillrinningsområdena för de flesta mindre sjöar i Stockholm har tidigare karterats manuellt med hjälp av kartor och undersökningar i fält. Eftersom detta tar lång tid, har ett projekt genomförts för att studera möjligheterna att använda ny teknik i form av datorbaserade metoder som bl.a. utnyttjar mycket detaljerade laserskannade höjddata.

Projektet omfattade till att börja med två sjöar i Bromma, Råcksta Träsk och Kyrksjön, som karterades med två olika metoder. Projektet utvidgades sedan till att även omfatta Vårbytunneln och Skärholmen-Mälarhöjdstunnelns tillrinningsområden. Projektet har finansierats av Miljömiljarden.

Resultat

Båda metoderna visade god överensstämmelse med traditionell kartering. En av dem var också betydligt snabbare och har använts för kartering av tillrinningsområdena för två dagvattentunnlar till det nya vattenskyddsområdet för Östra Mälaren. Arbete pågår med att utveckla en GIS-lösning för hur data kan presenteras. För att läsa slutrapport, metodrapport och övrigt underlagsmaterial, se länkar nedtill.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2010-06-29