Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Försurning, sjöar

Indikator TEMA.3.1.4.2.5

Ytvattnets pH-värde i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (pH) Datum

0

Drevviken

 8,5

2022

1

Flaten

 8,2

2022

2

Judarn

 8,1

2022

3

Kyrksjön

 8,0

2022

4

Laduviken

 8,5

2021

5

Lillsjön

 8,8

2022

6

Långsjön

 8,8

2022

7

Magelungen

 8,3

2022

8

Råcksta Träsk

 7,5

2022

9

Sicklasjön

 8,1

2022

10

Trekanten

 8,4

2022

11

Ältasjön

 8,7

2022

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Ingen av de sjöar som ligger i eller på gränsen till Stockholms stad är hotade av försurning. Vattnets stora kalkinnehåll och de höga näringshalterna gör att sjöarna är mycket motståndskraftiga mot försurande ämnen.
Eftersom tillståndet i flera av stadens sjöar inte förändras i någon större utsträckning undersöks pH bara i ett urval av sjöarna från och med 2010.