Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Försurning, sjöar

Indikator TEMA.3.1.4.2.5

Ytvattnets pH-värde i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (pH)

0

Judarn

1982

8,0

1

Judarn

1983

8,0

2

Judarn

1984

7,8

3

Judarn

1985

7,6

4

Judarn

1986

7,6

5

Judarn

1987

7,9

6

Judarn

1988

7,9

7

Judarn

1989

8,1

8

Judarn

1990

8,0

9

Judarn

1991

7,9

10

Judarn

1992

7,9

11

Judarn

1993

7,8

12

Judarn

1994

7,8

13

Judarn

1995

7,8

14

Judarn

1996

7,9

15

Judarn

1997

8,0

16

Judarn

1998

7,9

17

Judarn

1999

7,9

18

Judarn

2000

7,9

19

Judarn

2001

7,9

20

Judarn

2002

8,0

21

Judarn

2003

8,1

22

Judarn

2004

8,1

23

Judarn

2005

8,0

24

Judarn

2006

8,0

25

Judarn

2007

8,0

26

Judarn

2008

8,0

27

Judarn

2009

8,0

28

Judarn

2010

8,0

29

Judarn

2011

8,0

30

Judarn

2016

8,2

31

Judarn

2017

8,2

32

Judarn

2018

8,1

33

Judarn

2019

8,1

34

Judarn

2020

8,1

35

Judarn

2021

8,1

36

Judarn

2022

8,1

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Ingen av de sjöar som ligger i eller på gränsen till Stockholms stad är hotade av försurning. Vattnets stora kalkinnehåll och de höga näringshalterna gör att sjöarna är mycket motståndskraftiga mot försurande ämnen.
Eftersom tillståndet i flera av stadens sjöar inte förändras i någon större utsträckning undersöks pH bara i ett urval av sjöarna från och med 2010.