Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Försurning, sjöar

Indikator TEMA.3.1.4.2.5

Ytvattnets pH-värde i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (pH)

0

Magelungen

1982

9,1

1

Magelungen

1983

9,2

2

Magelungen

1984

9,0

3

Magelungen

1985

8,9

4

Magelungen

1986

8,5

5

Magelungen

1987

8,6

6

Magelungen

1988

8,6

7

Magelungen

1989

9,1

8

Magelungen

1990

9,1

9

Magelungen

1991

9,0

10

Magelungen

1992

8,8

11

Magelungen

1993

8,1

12

Magelungen

1994

8,1

13

Magelungen

1995

8,0

14

Magelungen

1996

8,5

15

Magelungen

1997

8,6

16

Magelungen

1998

8,4

17

Magelungen

1999

8,1

18

Magelungen

2000

8,0

19

Magelungen

2001

8,0

20

Magelungen

2002

8,4

21

Magelungen

2003

8,5

22

Magelungen

2004

8,8

23

Magelungen

2005

8,5

24

Magelungen

2006

8,6

25

Magelungen

2007

8,5

26

Magelungen

2008

8,5

27

Magelungen

2009

8,6

28

Magelungen

2010

8,3

29

Magelungen

2011

8,4

30

Magelungen

2016

8,0

31

Magelungen

2017

8,2

32

Magelungen

2018

8,3

33

Magelungen

2019

8,3

34

Magelungen

2020

8,3

35

Magelungen

2021

8,3

36

Magelungen

2022

8,3

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Ingen av de sjöar som ligger i eller på gränsen till Stockholms stad är hotade av försurning. Vattnets stora kalkinnehåll och de höga näringshalterna gör att sjöarna är mycket motståndskraftiga mot försurande ämnen.
Eftersom tillståndet i flera av stadens sjöar inte förändras i någon större utsträckning undersöks pH bara i ett urval av sjöarna från och med 2010.