Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Avsättningsmagasin vid Liljestigen

Åtgärd TEMA.3.1.23.3.13D

Ett avsättningsmagasin planeras vid Liljestigen. Ett underjordiskt magasin samlar upp och rena dagvattnet innan det leds vidare till Långsjön. Det skyddar även mot översvämningar vid kraftiga regn.

Magasinet placeras i grönyta bredvid Liljestigen och hantera dagvattnet från ett stort område. Grundvattennivån vid platsen behöver kontrolleras men eftersom magasinet föreslås nära sjön är det troligt att det behöver byggas vattentätt och förankras.
Reningseffekten för magasinet uppskattas till 2,8 kilo fosfor/år.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2021-02-22