Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tillsyn av förorenade områden

Aktivitet TEMA.3.1.23.3.4

Kontroll av förorenade områden inom Långsjöns avrinningsområde föreslås.

Enligt länsstyrelsens MIFO-inventering finns det några potentiellt förorenade områden inom Långsjöns avrinningsområde. Sjöns sediment bedöms även som en stor risk. Där två handelsträdgårdar tidigare har legat bedöms risken vara måttlig. Sex områden med möjliga markföroreningar har inte riskklassats. En genomgång av befintliga underlag bör utföras för de områden med möjliga markföroreningar, som inte redan har sanerats. Resultat från de föreslagna fördjupade utredningarna som syftar till att identifiera källor till miljögifter i Långsjön kan ge information om vilka områden som bör prioriteras för framtida tillsynsåtgärder.

Ansvarig: Stockholms stad, miljöförvaltningen och Huddinge kommun, miljötillsynsavdelningen.

Ansvarig organisation
  • Huddinge kommun
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2021-02-10