Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Upprustning av strandpromenad vid Långsjön

Foto: Magnus Sannebro
Foto: Magnus Sannebro
Åtgärd TEMA.3.1.5.8.6

Strandpromenaden runt Långsjön ska rustas upp för att strandstråket ska vara tillgängligt och säkert. Vegetationen utmed vattenlinjen öppnas upp på några platser så att vackra utblickar skapas ut mot vattnet. Inplantering av blommande strandväxter görs för att förhöja blomprakten och öka den biologiska mångfalden. Sly rensas längs stigarna ner till stranden från Långsjövägen och Gårdsstigen. Arbetet utförs under 2010-2011.

Resultat

Nytt grus har lagts ut på strandpromenaden vilket förbättrar tillgängligheten. Slyröjning har genomförts hösten 2011, pga hänsyn till fågelhäckningen under sommaren. Plantering av vattenväxter utgår troligen.