Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Lokalt åtgärdsprogram för Magelungen och Forsån

Näckrosor
Näckrosor i Fagersjöviken. Foto Erik Wijnbladh
Tema TEMA.3.1.6.8

För att nå miljökvalitetsnormerna för vatten har ett lokalt åtgärdsprogram för Magelungen och Forsån tagits fram. Det politiska beslutet för programmet fattades i juni 2020.

Åtgärdsprogrammet består av två delar, en del med fakta och åtgärdsbehov och en genomförandeplan. I delen med fakta och åtgärdsbehov beskrivs miljötillståndet, förbättringsbehovet som finns för att nå god status samt potentiella källor som påverkar Magelungen och Forsån. I genomförandeplanen listas åtgärder för att de båda vattenförekomsterna ska nå god vattenstatus.

Det lokala åtgärdsprogrammet berör hela avrinningsområdet och har tagits fram i samverkan mellan Stockholm stad, Huddinge kommun och SVOA.