Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Begränsa bräddningar vid torrväder

Åtgärd TEMA.3.1.27.1.6

Begränsa bräddningar vid torrväder genom ökad egenkontroll av bräddpunkter.

För att få ner andelen bräddningar som sker vid torrväder, på grund av till exempel stopp i spillvattenförande ledning, bör Stockholm Vatten och Avfall även utöka sin tillsyn av strategiska delar av ledningsnätet genom exempelvis systematisk tillsyn av bräddpunkter i syfte att snabbare upptäcka problem på ledningsnät som medför bräddning.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Uppdaterad: 2021-07-07