Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Placera ut risvasar

Risvasar på isen
Julgran till blivande risvase. Foto: Linda Svensson
Åtgärd TEMA.3.1.27.1.12

Utplacering av risvasar syftar till att öka mängden fisk genom att skapa bra lekplatser för en eller flera fiskarter. Lämpligen används kasserade julgranar eftersom det är ett resurseffektivt sätt som minimerar transporter och behov av avverkning.

Risvasar föreslås i Lillsjön, i Margretelundsviken och vid Hornsbergsstrand. Genom att lägga ut vasar gjorda av ris och grenar från träd och buskar kan antalet lekplatser för fisk öka. Vasen utgör en yta där rom från framför allt abborre, men sannolikt även gädda, mört, brax, och andra karpfiskarter kan fästa.
Risvasar erbjuder även ett skydd och en bra uppväxtmiljö för småfisk.
Julgranar fungerar som bra leksubstrat eftersom de inte tenderar att säcka ihop. De har dessutom spretiga grenar och barr som skapar en varierad yta som fiskrom, små kryp och uppväxande gäddlarver kan fästa på. Vasen buntas ihop med snören eller ståltråd och fästs vid en tyngd.

En utlagd risvase bryts ned efter cirka 5–10 år och ger positiva effekter under flera år. Eftersom den bryts ned behöver åtgärden upprepas med jämna intervall för att effekten ska kvarstå. Lämpligt intervall bedöms vara vart 3–5 år. Vid utplacering behöver hänsyn tas till bad och båttrafik.

Ansvarig organisation
  • Idrottsförvaltningen
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2021-11-12