Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tillsyn av befintliga dagvattenanläggningar

Aktivitet TEMA.3.1.27.1.8

Tillsyn med fokus på uppföljning av verksamhetsutövarnas skötsel och drift av dagvattenanläggningar bör fortsätta för att säkerställa att reningseffekten som anläggningarna är utformade för uppfylls och bibehållas över tid.

Inom Stockholms stad finns fem befintliga dagvattenanläggningar som alla tillhör Stockholm Vatten och Avfall. Det rör sig om två avsättningsmagasin, ett utjämningsmagasin och två infiltrationsanläggningar. Dessutom finns tre avsättningsmagasin tillhörande Trafikverket som ligger i Solna men som avvattnas mot Stockholm.

Miljöförvaltningen i Stockholms stad har under 2019 bedrivit tillsyn över flertalet dagvattenanläggningar inom staden och kunnat konstatera att skötseln av dessa i vissa fall varit bristfällig vilket medför en nedsatt reningspotential för anläggningarna.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2021-07-06