Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tillsyn av kolonistugeområden

Kolonistugor
Kolonistugor i Årsta. Foto: Johan Pontén
Aktivitet TEMA.3.1.27.1.11

Riktad tillsyn bör genomföras för att utreda hur vatten och avlopp hanteras inom områdena samt vilka bekämpningsmedel som eventuellt används. Detta i syfte att utreda koloniområdenas påverkan på Mälaren-Ulvsundasjön. Inom Stockholms stads del av Mälaren-Ulvsundasjöns avrinningsområde finns sju koloniföreningar.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2021-07-06