Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tillsyn av potentiellt förorenade områden (fyllnadsmassor)

Aktivitet TEMA.3.1.27.1.27

En kartläggning bör göras av strandnära områden där fyllnadsmassor använts, samt områden med fyllnadsmassor där tidigare grundvattenundersökningar påvisat föroreningar.
Detta i syfte att identifiera områden som riskerar att påverka vattenkvaliteten i Mälaren-Ulvsundasjön.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2021-07-06