Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Växtbädd vid Kungsbroplan

Park och väg kring Kungsbro.
Park och väg kring Kungsbro. Foto: Jenny Pirard
Åtgärd TEMA.3.1.27.1.11

För att minska tillförseln av föroreningar föreslås rening av trafikdagvatten från Kungsbron. Rening föreslås ske i växtbäddar som också kan ge ett estetiskt värde till omgivningen.

Varje dygn passerar ca 12 000 fordon över Kungsbron. Idag leds dagvattnet från bron orenat ut i Karlbergskanalen-Klara Sjö.
Dagvattnet föreslås istället ledas ut till växtbädd i parken vid Kungsbroplan. Parken, som även kallas Plättlaggen, är parkmark som stadsdelsförvaltningen ansvarar för.

Om åtgärden blir aktuell bör den genomföras i samarbete mellan Trafikkontoret, Stockholm Vatten och Avfall samt Kungsholmens stadsdelsförvaltning. En ombyggnation kräver försiktighet och ett välgenomtänkt gestaltningsförslag, där kulturhistorisk hänsyn tas. Samordning behöver även ske med planerad ombyggnation av cykelbanan.

Reningseffekten uppskattas till cirka 0,5 kilo fosfor per år.

Ansvarig organisation
  • Kungsholmens stadsdelsförvaltning
  • Stockholm Vatten och Avfall
  • Trafikkontoret
Uppdaterad: 2021-07-07