Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Åtgärdsarkiv Mälaren-Ulvsundasjön

Klara sjö
Klara sjö. Foto: Stina Thörnelöf
Tema TEMA.3.1.27.4

Här redovisas åtgärder som genomförts i Mälaren-Ulvsundasjön under perioden 2002-2013.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Fysiska åtgärder

0

Genomförd
Reningsanläggning för trafikdagvatten i Kristineberg

Genomförd

Fysiska åtgärder

2010

Stockholm Vatten och Avfall

Drift och underhåll

1

Pågående
Mottagningsstationer för avfall i fritidsbåtshamnar

Pågående

Drift och underhåll

Båtklubbar i Stockholm, Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen

Fysiska åtgärder

3

Genomförd
Dag- och spolvattenrening i Klara- och Blekholmstunneln

Genomförd

Fysiska åtgärder

2009

Trafikkontoret

Utredning

4

Förslag till åtgärd
Rening av dagvatten från spårområdet

Förslag till åtgärd

Utredning

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikverket

Utredning

5

Förslag till åtgärd
Minimera föroreningsrisker vid trafik- och spårolyckor

Förslag till åtgärd

Utredning

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret, Trafikverket

Utredning

6

Genomförd
Markundersökningar av strandnära platser

Genomförd

Utredning

2007

Miljöförvaltningen

Fysiska åtgärder

7

Genomförd
Anläggande av groddammar

Genomförd

Fysiska åtgärder

2007

Idrottsförvaltningen, Stadsdelsförvaltningarna

Utredning

8

Genomförd
Lillsjön, förbättrat vattenutbyte 2009

Genomförd

Utredning

2009

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

9

Genomförs kontinuerligt
Vegetationsröjning i Lillsjökanalen

Genomförs kontinuerligt

Fysiska åtgärder

Bromma stadsdelsförvaltning, Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

10

Genomförs kontinuerligt
Siktröjning av vass vid Lillsjön

Genomförs kontinuerligt

Fysiska åtgärder

Bromma stadsdelsförvaltning

Fysiska åtgärder

11

Förslag till åtgärd
Lillsjön - nya groddammar vid Lillsjöparken

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Tillsynsåtgärder

12

Förslag till åtgärd
Förhindra utsläpp från industriområden kring Lillsjön

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Utredning

13

Pågående
Lillsjön, utredning av bräddfrekvens

Pågående

Utredning

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

14

Genomförd
Anlägga risvase

Genomförd

Fysiska åtgärder

2007

Idrottsförvaltningen

Uppdaterad: 2022-05-30