Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Lillsjön, förbättrat vattenutbyte 2009

Aktivitet TEMA.3.1.27.4.19

Målet med åtgärden är att förbättra vattenkvaliteten i Lillsjön genom att öka vattenutbytet genom den kanal som finns mellan Lillsjön och Ulvsundasjön (Margretelundsviken). Det ursprungliga djupet i kanalen var troligen 1,9 meter, men är nu mindre pga nedrasade stenar och andra hinder. Efter en noggrann djupmätning ska förutsättningarna för en rensning utredas. De tidigare planerna på vertikalomblandning är efter utredning inte längre aktuella. Projektet är finansierat av Miljömiljarden.

Resultat

En teoretisk förstudie av den del av projektet som syftade till vertikalomblandning för att minska internbelastningen utfördes av SWECO. Det visade sig att metoden knappast var genomförbar i Lillsjön och denna del av projektet utgick. Genom att en erfaren konsult gick igenom tekniska och hydrologiska förutsättningar undveks onödigt arbete och onödiga kostnader.

Fördjupningen av kanalen gjordes under våren 2009. Det fanns ganska mycket större föremål i kanalen - cyklar, kundvagnar, bildäck osv - som plockades upp av dykare, varefter kanalen sugmuddrades. Det avsedda djupet, 1,8-1,9 m, uppnåddes inte på hela sträckan, och det är oklart om fördjupningen har åstadkommit den avsedda förbättringen av utbytet av Lillsjöns bottenvatten.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2021-03-02